Střípky ze zastupitelstva

16. března 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4180×

Komentovaný výběr z usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vývoj obsazenosti průmyslové zóny

Na zastupitelstvu byla podána informace o vývoji obsazenosti průmyslové zóny. Průmyslová zóna zabírá plochu celkem 13,6 ha a z toho je dnes 7,34 ha ve vlastnictví firem Blata, s. r. o. a ČEMEBO, s. r. o. V jednání je plocha 1,13 ha, o kterou mají zájem další 4 firmy, takže na další investory čeká 5,13 ha volné plochy.

Cyklostezka u „Salmova“ jezu

Zastupitelstvo odsouhlasilo projekt „Cyklostezky u Salmova jezu“, na který město žádá dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na tuto akci je v rozpočtu města pamatováno částkou 1.520.000 Kč.

Mobilita pro všechny

Město Blansko se tímto projektem uchází o dotaci z Národního rozvojového programu mobility pro všechny, aby tak mohly být realizovány bezbariérové úpravy na nejfrekventovanějších trasách a vstupech do nejvíce navštěvovaných objektů, čímž se ulehčí pohyb postižených občanů města.

Prodej nemovitostí

Zastupitelstvo schválilo prodej 2 bytů v domě na Jasanové 24, prodej garáže na ul. L. Janáčka a kotelny na ul. Dvorské.

Bezúplatný převod budovy bývalé MŠ Klepačov

Zastupitelstvo souhlasilo s bezúplatným převodem této budovy na Hnutí humanitární pomoci, které zde provozuje chráněné byty pro postižené, s podmínkou, že zde bude minimálně po 20 let zachován současný účel užívání.

Rozpočet Města

Pro rok 2006 byl schválen vyrovnaný rozpočet města, který operuje částkou ve výši cca 506 mil. Kč.

Účelové půjčky z FRB a žádost o úvěr 4 mil. Kč ze SFRB

Z městského FRB byly schváleny 4 půjčky žadatelům v celkové výši 431 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že žadatelé z větších bytových domů potřebují pro realizaci svých záměrů větší částky, než by jim mohly být poskytnuty z FRB, schválilo zastupitelstvo města, aby Město Blansko požádalo opět SFRB o úvěr (úročený 3 %) ve výši 4 mil. Kč na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytového fondu.

Právní, ekonomická, provozní a odborná situace v nemocnici blansko

Zastupitelstvo bylo seznámeno se situací v Nemocnici Blansko velice fundovaným a obsáhlým rozborem ze strany ředitelky nemocnice MUDr. Rybářové a jejích dvou náměstků Ing. Klusáka a MUDr. Ningerové. Velká část rozpravy k této záležitosti byla věnována otázce, zda po ukončení stávajícího nájemního vztahu v lékárně má být lékárna začleněna do struktury nemocnice nebo má být vypsáno nové výběrové řízení na další pronájem lékárny.