Nezapomeňte si letos vyměnit občanské průkazy vydané do r. 1996

14. dubna 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 5508×

Do 31. 12. 2006 jsou povinni požádat o výměnu občanských průkazů občané, jejichž OP bez strojově čitelných údajů byly vydány do 31. 12. 1996. Žádost o vydání nových občanských průkazů, tedy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji, musí být podány vždy nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku!

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Novelou zákona o občanských průkazech, zákonem č. 395/2005 Sb., byla udělena „výjimka“ na vydání nového občanského průkazu ve výše uvedených lhůtách občanům, majitelům občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, narozeným před 1. lednem 1936.

Tito občané jsou však povinni požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji do konce roku 2008, tedy do termínu, který je v zákoně č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, uveden jako termín ukončení platnosti všech občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.