Působení pana Kočky v lázních z pohledu Města

19. května 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4783×

Vzhledem k tomu, že se v minulých dnech znovu otevřela polemika nad problematikou provozu městských lázní, která je panem Kočkou prezentována naprosto zavádějícím, jednostranným a nepravdivým způsobem, musím některé věci uvést na pravou míru.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Protože pan Kočka neplnil své závazky ze smlouvy, dostal od města výpověď. Protože s touto výpovědí nesouhlasil a odmítl provoz lázní vrátit zpět majiteli, tedy Městu, přistoupili jsme k tomu, že jsme mu přestali hradit tzv. příspěvek na činnost, tzn. přestali jsme mu hradit náklady na jeho podnikatelskou činnost.

Abychom neohrozili provoz lázní, propláceli jsme mu i nadále náklady na el. energii, vodu a plyn. Takto to fungovalo do té doby, než jsme zjistili, že panu Kočkovi chce zavřít lázně Jihomoravská plynárenská, protože jí dlužil několik set tisíc korun. Toto se stalo i přesto, že pan Kočka od Města dostával finanční prostředky na úhradu faktur od JMP. Místo jejich proplacení tyto statisícové částky použil pro svou osobní „podnikatelskou“ spotřebu.

Ještě dnes vymáhá dodavatel vody Vodárenská a.s. po panu Kočkovi částku přesahující 230 tis. Kč, kterou měl uhradit za odebranou vodu do lázní. Pan Kočka byl asi v jiné soudní síni, jinak by nemohl v listu oznámit, že rozsudek Krajského soudu konstatuje, že Město Blansko mělo v jeho případě neoprávněný prospěch. Soudkyně krajského soudu pouze konstatovala, že nechá okresním soudem prozkoumat zoufalé tvrzení pana Kočky, že se Město na něm neoprávněně obohacovalo.

A nyní k finančnímu příspěvku na provoz lázní. Hned první rok ukázal, že Město Blansko dokáže svou společností Služby Blansko s.r.o. provozovat koupaliště a lázně ekonomičtěji, a to v řádu statisíců korun. Lze se důvodně domnívat, že po odpočtu DPH byl roční profit pana Kočky při provozování městského majetku v úrovni 1,5 mil. Kč.

A jsme u jádra věci, což je otázka. Má Město nechat na svém majetku vydělat jednoho člověka ročně 1,5 mil. Kč nebo má provozovat bez zisku a ušetřené peníze dát do obnovy a rekonstrukce provozovaného majetku? Osobně jsem toho názoru, že není správné majetek Města nechat chátrat dlouhodobými pronájmy a následně draze investovat do obnovy.