Činnost městské policie v květnu 2006

30. května 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3719×

Strážníci MP Blansko v tomto období řešili celkem šest přestupků proti občanskému soužití, osm přestupků proti majetku a provedli v pěti případech odchyt volně pobíhajících psů. MP také prováděla měření dodržování stanovené rychlosti ve městě Blansku a integrovaných obcích. V této oblasti bylo zadokumentováno v době od 25. 4. do 22. 5. 2006 celkem 142 přestupků týkajících se překročení povolené rychlosti. Ty byly dále kompletně předány správnímu orgánu MěÚ Blansko k dořešení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

28. 4. 2006 v 00.15 hodin si při běžné hlídkové činnosti strážníci MP všimli podezřelého vozidla, které velkou rychlostí projíždělo sídlištěm Zborovce. Po spatření hlídky MP řidič vozidla tov. zn. Škoda Favorit začal ještě zvyšovat svoji rychlost a projel zákazem vjezdu všech vozidel na ulici Pekařskou u restaurace Velvet. Po krátkém pronásledování bylo podezřelé vozidlo zastaveno v křižovatce ulic Okružní – Kamnářská. V řidiči byl zjištěn J. S. z Blanska, který jevil známky požití alkoholu. Na místo byla přivolána hlídka PČR a dechovou zkouškou bylo zjištěno 0.99 promile alkoholu. Věc byla předána hlídce PČR k dalšímu opatření.

5. 5. 2006 ve večerních hodinách byl za pomoci MKDS monitorován pohyb skupinky podezřelých osob v prostoru nám. Republiky. Tyto osoby nejprve popíjely alkohol a následně se jeden z nich vymočil do jedné z fontán na náměstí. Osoby byly stále monitorovány MKDS a následně byly za pomoci obrazového materiálu ustanoveny. Výše popsaného protiprávního jednání se dopustil F. P. z Podomí, okr. Vyškov. Věc byla dodatečně řešena v blokovém řízení uložením blokové pokuty ve výši 1.000 Kč.

Za uvedené období byly provedeny strážníky MP Blansko čtyři veřejnopořádkové akce zaměřené na dodržování vyhlášek města majiteli a chovateli psů. V lokalitách sídlištních celků Zborovce, Písečná a Sever bylo zjištěno 32 přestupků. Jednalo se především o volné pobíhání psů a znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy. Za protiprávní jednání byly na blokových pokutách vybrány celkem 3.000 Kč. Méně závažné přestupky byly řešeny na místě domluvou.