Blansko se promění na olympijské město

10. května 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4118×

Vedení Města Blansko při ukončení loňské olympiády převzalo olympijskou vlajku, a tím i záštitu nad Olympiádou dětí a mládeže v roce 2006. Uskuteční se 4. – 6. června na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Myšlenka uspořádat olympijské hry žáků základních škol z našeho okresu vznikla v roce 1996. Historicky poprvé se uskutečnila ve Sloupu. V té době to byla nevídaná akce, která pro organizátory představovala velkou neznámou. Zejména proto, že nikdo předtím se neodvážil zorganizovat sportovní soutěž tak velkého rozsahu. Ve Sloupu tehdy zvládli vše na jedničku, a tak vznikla tradice, která měla pokračování ve Velkých Opatovicích, Boskovicích a opět ve Sloupu.

Od října minulého roku se schází organizační výbor olympijských her, který je složen ze zástupců Města a všech blanenských základních škol. Ti se zabývají organizací jednotlivých sportovních disciplín, nominací rozhodčích, zabezpečením ubytování a stravování sportovců a jejich doprovodu. Nedílnou součástí je i zajištění výpočetního střediska pro zpracování výsledků a finanční zabezpečení olympiády.

Neméně důležitá je příprava zahajovacího ceremoniálu a doprovodných programů v průběhu samotných her. Mladí sportovci budou bojovat o medaile v atletických disciplínách, plavání, gymnastice, šachu, stolním tenisu, pódiových skladbách a kolektivních sportech. Blansko tak přivítá na začátku června přibližně 500 sportovců z 27 základních škol okresu. Na olympiádě nebudou chybět ani významné osobnosti společenského a sportovního života.

Na tomto místě je třeba poděkovat za podporu této sportovní akce ministerstvu financí, Krajskému úřadu JmK, Městu Blansko a sponzorům. Prostě všem, kterým není lhostejno, jak mládež tráví volný čas, a kteří pochopili, že sport je jednou z nejlepších náplní lidského života.

Doufáme, že společným úsilím vytvoříme pro sportovce, jejich doprovod i návštěvníky důstojné prostředí a Blansko budeme reprezentovat v co nejlepším světle. Proto bychom rádi pozvali na tuto nevšední akci nejen příznivce sportu, ale i širokou veřejnost.

O programu celé olympiády, časovém rozvrhu jednotlivých soutěží i dalších podrobnostech budeme občany města včas informovat prostřednictvím tisku, internetových stránek a plakátů.