Projevy vandalismu jsou ve městě pravidelným jevem

9. května 2006, ostatní, přečteno: 6095×

Posledním poměrně vážným vandalským činem bylo ničení laviček na náměstí Republiky. Nevychovanec, který v opilosti zkoušel svoji sílu při devastaci společného majetku, je znám. Trest jej určitě nemine, což je v pořádku. Jak je to s projevem vandalismu v našem městě?

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zeptal jsem se tam, kde odpovídají za nápravu škod vandaly způsobených, na Odboru komunální údržby Městského úřadu v Blansku. Ptal jsem se vedoucího odboru Ing. Miroslava Pokorného.

Jsou projevy vandalismu častou záležitostí?

„Je to poměrně častá záležitost, která se opakuje každý týden. Ať jsou to vysypané či vyvrácené odpadkové koše, vyvrácené dopravní značky, nebo sprejeři. Práci máme obvykle po víkendech, po nějakých akcích. Pokud jde o lavičky na náměstí Republiky, tak byly ničeny na straně směrem k hotelu Dukla a pachatel byl odhalen kamerami.“

lavičky na nám. Republiky
Vytrhané lavičky na nám. Republiky. Foto: Mgr. Vl. Jančík

Už jste některé projevy neurvalců zmínil. Jsou i další?

„Občas je to ulomený stromek, ale k tomu patří i chození přes trávníky, vyšlapávání cest přes trávníky jako za Duklou, kde je vydupaná cesta přes trávu. To také beru jako vandalismus. Nebo stání na chodnících auty, najíždění do travnatých zelených pruhů. Je to poškozování ploch, které se musí opravovat, tedy také vandalismus.“

Je to pravda, aniž si to člověk hned uvědomí. Můžete pokračovat?

„Mám-li mluvit za to, co máme na starosti, tak mohu zmínit projevy některých nájemníků v městských domech. Jde o pořádek ve společných prostorách, pořádek kolem kontejnerů. I když jsou poloprázdné, je smetí naházeno kolem. Do kontejnerů a kolem nich jsou vyhazovány věci, které patří do kontejnerů velkokapacitních, případně na sběrný dvůr. Jsou to v podstatě černé skládky. Nevím, je-li to vandalismus, ale určitě je to necitlivost k životnímu prostředí. Právě tak rozházené PET lahve kolem odpadkových košů, stejně jako papíry. Působí to nedobře na obraz města.“

Možná bych doplnil chodníky plné rozšlapaných žvýkaček, případně nedopalky, ale je známo, že terčem nežádoucí pozornosti vandalů bývají i dopravní značky či jiná důležitá značení.

„Řeknu případ z poslední doby. Dávali jsme přenosnou značku, upozornění, k budově bowlingu, protože jsou uzavřeny schody v parku k zámku, tak aby lidé zbytečně k nim nechodili. Hned první noc se značka ztratila, pak ji někdo našel a dal ji tam zpátky, ale po Velikonocích už je zase pryč. Je to vyhozených minimálně 1000 Kč.“

Na kolik vlastně náhrada poškozené či ukradené značky přijde?

„Jedna dopravní značka stojí od 800 do 1200 Kč, se sloupkem a prací přijde až na 3000 Kč.“

Vandal, který ničil lavičky na nám. Republiky, byl zachycen na záznam jedné z bezpečnostních kamer. O nich, ale i o jiném, jsme si povídali s ředitelem Městské policie Blansko, panem Martinem Janíčkem.

Patří případ vandalství „lavičky“ k větším, které zaznamenáváte?

„Z poslední doby je případ s lavičkami největší. K vytrhávání laviček na náměstí Republiky došlo opakovaně. V prvním případě kamera přímo tento prostor nesledovala detailně, ale pak bylo nastaveno sledování náměstí Republiky přímo a podařilo se zaznamenat skupinku osob, ale konkrétního činu se dopustil blanenský občan z Písečné. V opilosti vytrhával lavičky. Věc je z naší strany nadále v šetření, zmíněná osoba bude předvolána, vyčísluje se škoda, která se už jeví vyšší než 5000 Kč, takže se bude s největší pravděpodobností jednat o trestný čin.“

Nabízí se otázka, proč nebyla přímo na místo poslána hlídka k zásahu?

„Dozorčí v okamžiku činu sledoval jiný úsek Blanska, ale dodatečně vyhodnocoval kamerou zachycený obraz ze záznamu. K pachateli nás tedy dovedly kamerový záznam a výpovědi dvou svědků.“

Najdete snad ještě podobný případ z poslední doby?

„Další případ zaznamenaly kamery umístěné v zámeckém parku. Na schodišti, které je zavřené, protože se drolí, vybíjeli svoji energii dva mladíci, jednu dlaždici uvolnili, ta spadla a rozbila se. Máme to zaznamenáno na kameře a případ je ve fázi šetření. Oba jsou indentifikováni.“

Osvědčují se kamery tak, jak se očekávalo?

„Pomocí kamer se podařilo z míst, kam mají dosah, pouliční kriminalitu a vandalství vytěsnit. To je priorita kamer, protože v místech jejich dosahu se situace zklidnila, vandalové jsou si kamer vědomi. Kamery zachytily třeba i vypalování odpadkových košů u úřadu práce. Skutečně, kamery vytěsnily pouliční kriminalitu a vandalismus ve svém zorném poli. Možná ji posunuly dál, kam není kamerami vidět, třeba na ulici Bezručovu, kde jsou občas obráceny odpadkové koše, tak tam musíme více hlídkovat.

Daří se nám také odhalovat přestupky v oblasti dopravy, myslím tím poškozování veřejného prostranství záborem vozidla. Sledujeme prostřednictvím kamer v nočních hodinách i dění u některých provozů. Kamery mají nevýhodu v tom, že nesnímají zvuk, takže třeba vidíme skupinku, která se nijakým způsobem neprojevuje vandalsky, ale může být hlučnější. To, bohužel, kamera nezaznamená. Záleží na dozorčím, zda do lokality někoho pošle.“

Kolik bezpečnostních kamer je v Blansku využíváno?

„Zatím pracuje v Blansku šest kamer výhradně pro Město, ve veřejném zájmu. Ale jsou i kamery určené pro sledování dalších objektů.“

Z jedné strany je dobré, že je město chráněno před vandalismem, z druhé strany je smutné, že musí vynakládat prostředky na obrany proti výtržníkům a vandalům. Určitě by bylo možné peníze investovat účelněji. A pro každého, kdo se pokusí něco v dosahu kamer ničit, mám doporučení: „Usmívejte se, když vás kamera sleduje. Na mračení bude čas, až při přijímání trestu.“