Občané se staví proti první větrné elektrárně na území města

22. května 2006, ostatní, přečteno: 7000×

Na správním území Stavebního úřadu v Blansku stojí doposud jen jedna větrná elektrárna, a to v Doubravici. Dvě velké větrné elektrárny stojí u Protivanova a stavba malé větrné elektrárny pokrývající svým výkonem spotřebu rodinného domu se připravuje na Klepačově. A o té se v poslední době nejvíce diskutuje.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Občané namítají, že stavba bude hyzdit okolí, bojí se hlučnosti i rušení, argumentují tím, že elektrárna nebyla ještě nikde vyzkoušena. Převážnou většinu námitek se snaží vyvrátit sám výrobce. Na Klepačově má stát úplně nový typ větrné elektrárny určený do husté zástavby i mezi jednotlivé rodinné domky. Vzhledem je podobný např. vodojemu, ale s čočkovitou hlavou (jako UFO – viz www.taawin.cz).

Ve vyjádření výrobce pro stavební úřad se také mj. píše, že elektrárna nenarušuje elektrostatické a elektromagnetické pole ve svém okolí a nemůže být jakýmkoliv zdrojem jakéhokoliv rušení. Udávaná maximální hlučnost je 40 dB, což je srovnatelné s běžným rozhovorem. „Parametry udávané výrobcem jsou jedna věc, ale co když v provozu bude vše jinak,“ ptám se vedoucího Stavebního úřadu v Blansku Ing. Petra Riznera.

„Zda ty parametry budou nebo nebudou ve skutečnosti realitou, je věcí zkušebního provozu, během kterého se budou ověřovat. Pokud by neodpovídaly, tak se elektrárna demontuje a nebude v provozu. Navíc výrobce deklaruje: V případě, že by byly porušeny hlukové a jiné předpisy, výrobce přebírá riziko a stavbu na vlastní náklady upraví nebo odstraní.“

Jak je zkušební doba dlouhá?

„Zkušební doba se stanovuje na návrh investora a během ní se vyjadřují veškeré dotčené orgány státní správy, které mají na starost ochranu zdraví z důvodu hluku, ochranu přírody apod. a my musíme rozhodovat v souladu s těmito orgány.“

větrná elektrárna větrná elektrárna
Zdroj: www.taawin.cz

V územním plánu ale není vymezen tento prostor pro zástavbu větrnou elektrárnou...

„To souhlasí. Územní plán umožňuje k rodinným domům umísťovat doplňkové stavby nebo doprovodná technická zařízení. Toto není umístěno v blízkosti rodinného domu s výjimkou domu investora. Stavbu bazénu na zahradě nebo tepelného čerpadla územní plán také neřeší.“

Co když přijde majitel domu v Blansku na Podlesí a bude chtít také tuto větrnou elektrárnu?

„Řízení by bylo komplikovanější, protože hypotetických účastníků by bylo víc a dopady na okolní stavby větší. Na Klepačově je umístěna v okrajové části obce na konci zástavby, ani není na horizontu. Obecně lze říct, že i v Blansku by mohl někdo podat žádost na územní nebo stavební řízení. I zde by se to dalo umístit.“

Už je definitivně rozhodnuto?

„Rozhodnutí ještě nenabylo právní moci. Je to děláno veřejnou vyhláškou (zveřejnění na úřední desce a možnost, aby se kdokoliv vyjádřil), a to právě z toho důvodu, že rozsah dopadů nelze jednoznačně určit a nelze říct, že na tomto pozemku elektrárnu postavíme a na tomto už ne. Zde se prokázalo, že nejen vlastníci sousedních pozemků a staveb, ale i vlastníci bezprostředně nesousedících pozemků se cítí touto stavbou dotčeni.“

Se stavbami vodních nebo větrných elektráren či jiných alternativních zdrojů energie se zřejmě budeme setkávat stále častěji. Česká republika se při vstupu do EU zavázala, že v roce 2010 bude ve vodních a větrných elektrárnách či ve spalovnách biomasy vyrábět 8 % elektrické energie.