Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva města

31. května 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3491×

Zasedání se koná v pondělí 5. 6. 2006 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání je přístupné veřejnosti. Návrh programu:

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 5. Výkup pozemků
 6. Směna pozemků
 7. Změny ÚPn SÚ Blansko – Zahradní ulice
 8. Zadání změn ÚPn Blansko na k. ú. Horní Lhota u Blanska a Hořice, označených jako H4 a Ho1
 9. Návrh změny ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B30
 10. Návrhy Změn ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, Těchov, Dolní Lhota a Horní Lhota u Blanska, označené jako B24, B25, B26, B27, B29, T11, T13, D6 a H3
 11. Návrh Obecně závazné vyhlášky o Závazné části ÚPn SÚ Blansko
 12. Žádosti o uzavření dohody o uznání závazku
 13. Prodej bytů Jasanova 24
 14. Prodej Zahradní 4
 15. Vzájemný dar s JmK
 16. Informace o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2006/07
 17. Návrh na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2006
 18. Rozbor hospodaření města, příspěvkových organizací a společností založených městem za rok 2005
 19. Rozbor hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací za rok 2005
 20. Informace o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2005
 21. Rozpočtový výhled města
 22. Financování části rekonstrukce sportovního ostrova z fondu EU ve výši 65 mil. Kč
 23. Financování rekonstrukce komunikací ve výši 10 mil. Kč
 24. Rozpočtová opatření
 25. Děkovný dopis
 26. Dohoda o spolupráci při propagaci regionu
 27. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva
 28. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu Města
 29. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva
 30. Interpelace