Centrální registrační místo usnadní život podnikatelům

24. července 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4428×

Dne 1. 8. 2006 nabude účinnosti zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění živnostenský zákon a mnoho dalších zákonů, které společně vytvářejí právní prostředí, ve kterém budou podnikatelé moci využít možnosti registrovat se k podnikání, případně provést změny údajů v registraci, prostřednictvím Centrálního registračního místa (CRM) na obecních živnostenských úřadech. CRM je součástí širšího projektu „zjednodušení administrativní náročnosti při podnikání“ (ZAP), vypracovaného ministerstvem průmyslu a obchodu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

CRM podnikatelé mohou využít kromě ohlášení živnosti a žádosti o koncesi i k podání přihlášky k daňové registraci, oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti, podání přihlášky k důchodovému pojištění, podání přihlášky k nemocenskému pojištění, oznámení vzniku volného pracovního místa a podání oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Veškeré výše jmenované úkony bude možno provádět pomocí jednotného registračního formuláře. Živnostenský úřad následně ve lhůtě 5 pracovních dnů předá údaje na příslušné úřady a podnikatel již nebude muset tyto úřady kontaktovat. Je třeba zdůraznit, že využití jednotného registračního formuláře je vázáno skutečností, že ve stejném čase podnikatel ohlašuje živnost, žádá o koncesi, resp. provádění změnu některých údajů (např. bydliště). V ostatních případech je nutné, aby kontaktoval příslušné úřady přímo. Využití jednotného registračního formuláře není povinností, ale možností. Přímá registrace na příslušných úřadech je tedy možná vždy.

Mění se také všeobecné podmínky nutné k provozování živnosti a způsobu zajištění podkladů ohlášení živnosti. V tomto vychází nový zákon podnikatelům také vstříc, neboť některé podklady si od příslušných institucí vyžádá živnostenský úřad sám.

Prokazování daňové bezdlužnosti se jednak zužuje na nedoplatky z živnostenského podnikání na osobním účtu (dříve daňové nedoplatky obecně) a v případě, že podnikatel toto potvrzení nedoloží sám, živnostenský úřad tuto skutečnost ověří u příslušného úřadu. Taktéž, pokud podnikatel nedoloží bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů nebo nedoloží potvrzení o bezdlužnosti na platbách pojistného na sociální pojištění, živnostenský úřad tuto skutečnost ověří u příslušných úřadů.

Nově je zaváděna povinnost prokazovat živnostenskému úřadu bezdlužnost na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Formou prokázání této bezdlužnosti je čestné prohlášení.

Předávání údajů k registraci na příslušné úřady a ověřování bezdlužnosti a bezúhonnosti bude probíhat pomocí jednotného registračního formuláře resp. formálního vyžádání údajů od příslušných úřadů (zjednodušeně řečeno se jedná o předání údajů na papíře, žádost e-mailem apod.) Cílem projektu ZAP je však přímé získávání údajů z propojených informačních systémů státní správy (zjednodušeně bez papíru), o kterém se hovoří v časovém rámci roku 2009. Do propojení informačních systémů je nutné si uvědomit, že místo podnikatelů budou „obíhat“ příslušné úřady pracovníci živnostenského úřadu. Zvýšené administrativní nároky budou v dobré víře řešeny změnou organizační struktury úřadu tak, aby bylo reálné tuto službu pro podnikatele zabezpečit. Rozsah jejího využívání podnikateli ukáže až čas.

Novelizace živnostenského zákona zjednodušuje i podnikání právnických osob, a to v případě volných živností. Nadále nebude nutné ustanovovat v těchto případech odpovědného zástupce.