Oprava komunikace Blansko – Olešná, uzavírky a objížďky

1. srpna 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 6020×

O tomto víkendu se dočká opravy komunikace z Blanska na Olešnou a místní komunikace v Olešné. Proto budou zavedeny uzavírky a objížďky, jejichž přehled vám přinášíme.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

1. Silnice: III/37937 (Kateřina – Olešná – Blansko):
a) silnice č. 37937 v km 1,800 – 2,100 v úseku začátek obce Olešná ve směru od od Sv. Kateřiny po křižovatku s místní komunikací (dále jen „MK“) na Hořice
b) silnice č. 37937 v km 2,100-4,200 v úseku od křižovatky s MK na Hořice po začátek města Blanska (před areálem SKS s.r.o., ulice Brněnská, bývalý AGROSTAV)

2. Rozsah uzavírky:
a) částečná – (jeden jízdní pruh) silniční provoz bude řízen v úseku uzavírky světelnou signalizací
b) úplná – (oba jízdní pruhy) – pro veškerý silniční provoz kromě pěšího, vozidlům rychlé lékařské pomoci a hasičským vozidlům bude v případě nezbytnosti průjezd umožněn

3. Délka uzavírky:
a) 0,300 km
b) 2,100 km

4. Délka objížďky:
a) 0,300 km – bude vedena v souběžném jízdním pruhu
b) 11,000 km

5. Doba trvání uzavírky:
a) 4. 8. 2006 (pátek), od 6.00 do 20.00 hod.
b) 5. 8. 2006 (sobota), od 6.00 do 6. 8. 2006 (neděle)

6. Trasa objížďky:
a) bude vedena v souběžném jízdním pruhu
b) bude vedena od křižovatky s MK na Hořice po silnici III/37937 ve směru na Sv. Kateřinu a dále po silnici II/379 do Blanska a po silnici II/374 v průtahu města Blanska po křižovatku se silnicí III/37437 a po ní ve směru na „Staré Blansko“

7. Umístění přemístěné zastávky linkové osobní dopravy:
Dopravní úřad Krajského úřadu Jihomoravského kraje s částečnou a úplnou uzavírkou silnice III/37937 v úseku Svatá Kateřina-Olešná-Blansko v termínech 4. 8. – 6. 8. 2006 souhlasí při splnění následujících podmínek (níže uvedená čísla spojů jsou čísla spojů linky IDS JMK č. 152):

  • V pátek 4. 8. 2006 proběhne pouze částečná uzavírka silnice III/37937 v úseku Svatá Kateřina – Olešná, provoz spojů veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní bude tedy možný v celém úseku Blansko – Olešná – Svatá Kateřina.
  • V sobotu 5. 8. 2006 a v neděli 6. 8. 2006 bude na základě telefonického projednání s vedoucím SÚS JMK, oblasti Blansko Ing. Bažantem a p. Dopitou ze společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. veden provoz linky č. 729152 následovně: spoje č. 101 a 102 budou vedeny bez omezení, spoj č. 105 bude z důvodů dodržení návazností na vlaky v Kuřimi veden mimo Olešnou a Hořice bez náhrady, spoj č. 106 bude veden ze Svaté Kateřiny závlekem do Olešné a Hořic, spoj č. 108 bude veden závlekem ze Svaté Kateřiny do Olešné (s p. Kubínem ze společnosti BODOS bus a.s. bylo dohodnuto, že v Blansku, aut.st. na tento spoj vyčkají spoje č. 64 a 74 linky č. 710886 do Boskovic, v Boskovicích, aut.st. vyčkají následně další přípojné spoje na zpožděný příjezd spojů č. 64 a 74 linky č. 710886, v obou těchto případech přípojné spoje vyčkají až do příjezdu příslušného spoje, a to i v případě výraznějšího zpoždění, protože 5.8. i 6.8. 2006 se jedná o poslední spoje), u spoje č. 107 bylo s Ing. Bažantem dohodnuto, že bude zajištěna stavbou přeprava cestujících z Olešné k tomuto spoji do Svaté Kateřiny a odvoz cestujících od tohoto spoje do Svaté Kateřiny (např. mikrobusem stavby).
  • Společnost BODOS bus a.s. zajistí informování řidičů příslušných autobusů, že mají v zastávkách Blansko, aut.st. a Boskovice, aut.st. 5.8. a 6.8. 2006 vyčkat mimořádně delší dobu (až do příjezdu) na příjezd příslušného spoje z Kuřimi, resp. Blanska.