Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva

29. srpna 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3640×

Poslední zasedání Zastupitelstva města Blanska před podzimními komunálními volbami se uskuteční v pondělí 4. 9. v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Zasedání je přístupné veřejnosti. Přinášíme návrh programu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU
 1. Zahájení
 2. Schválení programu 23. zasedání zastupitelstva města
 3. Volby přísedících na léta 2006 – 2010 pro Okresní soud Blansko
 4. Rozpočtová opatření
 5. Poskytnutí účelových půjček ze SFRB ČR
 6. Informace o zhodnocování volných finančních prostředků města
 7. Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky
 8. Změny ÚPn SÚ Blansko
  - Skupinový vodovod Vavřinec
  - Převod pozemků pod Zborovci do ploch k bydlení
 9. Průmyslová zóna – investiční záměry společností Atona, s. r. o., Gummi-Print, a. s., Zdeněk Musil – AKSM Blansko
 10. Zadání Změny ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B33
 11. Zadání Změn ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Dolní Lhota a Klepačov, označených jako D8 a K8
 12. Prodej pozemků
 13. Výkupy pozemků, výkup komunikace
 14. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 15. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva
 16. Interpelace