Činnost městské policie v období letních prázdnin

17. září 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3876×

Za uvedené období mj. strážníci MP řešili šest přestupků proti občanskému soužití, 12 přestupků proti majetku – drobné krádeže v OD a v osmi případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo na území města a integrovaných obcí za toto období vyhledáno a označeno 16 vraků motorových vozidel. Ty jsou průběžně odstraňovány svými majiteli, případně jsou organizovány jejich odtahy k likvidaci specializovanou firmou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

9. 7. 2006 v 18.10 hodin byla hlídka MP vyslána do OD Billa k prověření oznámení o zadržení pachatele drobné krádeže. Na místě bylo zjištěno, že neznámý muž odcizil v prodejně 17 ks krémů Nivea v celkové hodnotě 1.500 Kč. V podezřelém byl zjištěn M. H. z Brna. Dále bylo zjištěno, že byl v uplynulých třech letech odsouzen za obdobnou trestnou činnost. Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu byl případ předán OO PČR k dalšímu šetření.

22. 7. 2006 v 5.10 h bylo oznámeno na linku 156, že před budovou restaurace Sýpka v Blansku leží zraněný muž, který požaduje přivolání policie. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že poškozeným je R. S. z Brna a je zraněný v obličeji. Uvedl, že byl asi v 4.45 hodin bezdůvodně fyzicky napaden M. S. z Blanska. Při potyčce mu údajně měl útočník strhnout z krku dva silné řetízky s přívěsky ze žlutého kovu. Průběh napadení potvrdil také svědek, který se na místě nacházel. Věc je nadále v šetření.

23. 7. 2006 v 1.30 h bylo pracovníky ČD dozorčí službě MP Blansko oznámeno, že se ve vlakové soupravě jedoucí do Svitav pohybuje skupinka mužů, která hrubým a nevybíravým způsobem obtěžuje ostatní cestující. Muži byli hlídkou MP zajištěni v prvním vagonu, kde se uzamkli na WC. Z důvodu, že jeden z mužů nebyl schopen prokázat svoji totožnost a odmítal se strážníky komunikovat, byl předveden na OO PČR k dalšímu opatření a případ byl předán pracovníkům PČR.

23. 7. 2006 ve 2.40 h si v rámci běžné hlídkové činnosti strážníci MP na ulici Seifertově
všimli projíždějícího podezřelého osobního vozidla tov. zn. Š – Favorit, které řídil J. J. z Blanska. Vzhledem k osobní znalosti tohoto muže strážníci MP věděli, že nevlastní řidičské oprávnění. Z tohoto důvodu bylo vozidlo zastaveno a řidič byl požádán o předložení potřebných dokladů. Strážníkům pak následně přiznal, že řidičské oprávnění opravdu nemá. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR, která si věc převzala k dalšímu opatření.

30. 7. 2006 v 19.40 h oznámil na linku 156 P. P. z Blanska, že chce spáchat sebevraždu skokem ze skály u lomu v Blansku. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP. Další strážník vykonávající dozorčí službu byl s P. P. v neustálém kontaktu a snažil se mu jeho jednání rozmluvit a uklidnit ho. P. P. sdělil, že chce takto vyřešit své osobní problémy. O vzniklé situaci byla dále vyrozuměna RZS Jm kraje a OO PČR Blansko. P. P. se po nějaké době strážníkovi MP podařilo uklidnit takovým způsobem, že od svého jednání upustil. Motorizovaná hlídka MP se k poškozenému dostala přes Staré Blansko a dál pokračovala až na skálu nad lomem. Zde byl nalezen mezi stromy sedící P. P., který pak již v klidu následoval hlídku ke služebnímu vozidlu. Následně byl pak převezen do NsP Blansko, kde lékař rozhodl o jeho převozu do psychiatrické léčebny.

7. 8. 2006 v 18.00 h prováděli strážníci MP opatření proti bezdomovcům, kteří pospávali v hale na nádraží ČD Blansko. Jeden z kontrolovaných nebyl schopen prokázat svoji totožnost a při kontrole kladl aktivní odpor a snažil se zakročujícího strážníka fyzicky napadnout. Vzhledem k tomu bylo proti tomuto muži použito donucovacích prostředků a byl předveden na OO PČR Blansko k dalšímu opatření.

10. 8. 2006 bylo na základě oznámení poškozeného prováděno šetření ve věci krádeže jízdního kola, které bylo odcizeno dne 7. 8. 2006 z prostor Kina v Blansku. Kolo bylo nalezeno v zastavárně na ulici Masarykově. Z předložených dokladů bylo zjištěno, že předmětné kolo dal do zástavy J. P. z Blanska. Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu byla věc předána PČR k dalšímu opatření.

18. 8. 2006 bylo dozorčí službě MP cestou OO PČR Blansko oznámeno, že jednomu
z hostů hotelu PROBE se z pokoje ztratil finanční obnos ve výši 2.000 Kč. Po příjezdu na místo poškozený J. K. ze Šumperka sdělil, že peníze měl uschovány mezi košilemi. Šetřením strážníků MP a z výpovědi poškozeného bylo zjištěno, že finanční hotovost odcizil pravděpodobně M. CH. z Hodonína, který byl s poškozeným ubytován na stejném pokoji. Tento se následně ke svému činu doznal a uvedl, že peníze prohrál na VHP. Věc je nadále v šetření.