Stavební akce v oblasti školství

14. září 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3635×

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zajišťuje údržbu budov základních škol a mateřských škol v majetku města Blanska. Časově a stavebně nejnáročnější akce jsou směrovány především do letních měsíců. Také v průběhu letošních prázdnin byla realizována řada akcí, které významně přispívají ke zkvalitnění materiálních podmínek pro činnost škol.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V budově ZŠ T. G. M., Rodkovského 2 byla nákladem 680 tis. Kč provedena sanace objektu, na ZŠ Dvorská 26 byla provedena oprava a nátěr střechy, změn doznal hlavní vchod a město přispělo i na vybavení počítačové učebny, celkové náklady činily 468 tis. Kč.

rekonstrukce hřiště T.G.M.
V současné době probíhá
rekonstrukce hřiště u ZŠ T. G. M.
Hotová by měla být v listopadu.
Foto: S. Mrázek

V budově mateřské školy na ul. Rodkovského 2a byla nákladem 275 tis. Kč provedena oprava umýváren a sprch a v budově na ul. Rodkovského 2b byla realizována rekonstrukce umývárny a WC a rekonstrukce kotelny v hodnotě 380 tis. Kč.

V MŠ Údolní 8 byly nákladem 302 tis. Kč opraveny zavlhlé zdi, provedeny sanační omítky a vyměněny vstupní stěny. V MŠ Dvorská se na budově Dvorská 96 prováděla oprava střechy (186 tis. Kč) a v budově Dvorská 30 výměna rozvodů a TUV (285 tis. Kč). Výměna oken v MŠ Divišova 2a si vyžádala částku 351 tis. Kč.

Výraznou proměnou, která znamená podstatné vylepšení podmínek pro školní i mimoškolní aktivity v oblasti sportu, prošla v průběhu hlavních prázdnin druhá tělocvična ZŠ a MŠ Salmova – náklady na vybudování nového stropního podhledu a výměnu osvětlení dosáhly výše 771 tis. Kč, dalších 773 tis. Kč si vyžádala rekonstrukce sociálního zařízení v této škole.

Na školní zahrady mateřských škol v Těchově, v Dolní Lhotě, na ulici Údolní a Divišově
byly instalovány nové herní prvky pro děti v celkové hodnotě 900 tis. Kč. Tyto prvky plně odpovídají požadavkům současné legislativy.

V ZŠ Erbenově pokračovala další etapou postupná výměna oken (500 tis. Kč), nákladem 299 tis. Kč byla provedena oprava schodiště, vybudován minerální podhled a osvětlení v šatně a vyměněna myčka na nádobí.