Nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – 1. část

27. října 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4136×

Dlouho diskutovaný stavební zákon vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 183/2006 s účinností od 1. 1. 2007. Účinnost některých paragrafů je sice od 1. 7. 2006, ale ty se netýkají řízení vedených stavebním úřadem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cílem zákona je dle prohlášení ministra pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínka: „omezit obtěžování občanů administrativou a přenést zátěž při vyřizování a uskutečňování stavebních aktivit ze stavitele na příslušné úřady“. Zda se tato slova naplní, ukáže teprve praxe. Co je ale již dnes zřejmé, nový stavební zákon s sebou přinese zátěž pro obecní rozpočty, a to nejenom ve zvýšení počtu pracovníků stavebních úřadů.

Nový předpis je jinak strukturován a oproti původnímu podstatně po věcné i obsahové stránce rozšířen. Starý – dosud platný, je roku 1976 a prošel více než dvaceti změnami. á devět částí se 145 paragrafy a 3 prováděcí vyhlášky. Nový – z roku 2006 a platný od 1. 1. 2007, má sedm částí a celkem 198 paragrafů. V návrhu jsou (dosud neschválené) 4 prováděcí vyhlášky.

Mezi oběma zákony tedy uběhlo celkem třicet roků, což je poměrně dlouhá doba. Složitá byla i příprava. Nenaplnil se ani původní předpoklad, vztáhnout účinnost nového stavebního zákona k novému správnímu řádu, který s účinností k 1. 1. 2006 nahradil původní předpis z roku 1967. Příprava nového stavebního zákona byla iniciována přijetím Usnesení č. 612 ze dne 20. června 2001, kterým schválila Vláda ČR věcný návrh zákona a uložila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR předložit vládě návrh stavebního zákona. Od této doby po schválení uběhlo téměř pět let. Z toho plyne, že
příprava nového zákona nebyla vůbec jednoduchá, a je otázkou, zda schválené znění
má předpoklady k naplnění původního záměru – zjednodušení řízení.

Další pokračování tématu „nový stavební zákon“ se bude zabývat úvodními stanoveními stavebního zákona.