Činnost městské policie v prosinci a lednu

14. února 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 3905×

Za uvedené období strážníci městské policie řešili tři přestupky proti občanskému soužití, 25 přestupků proti majetku a ve 12 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů. Dále bylo na území města a integrovaných obcí vyhledáno a označeno 18 vraků motorových vozidel. Tyto jsou průběžně odstraňovány svými majiteli, případně jsou organizovány jejich odtahy k likvidaci specializovanou firmou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Prováděno bylo také měření rychlosti. Bylo zjištěno celkem 36 případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Většina přestupků je strážníky řešena přímo na místě v blokovém řízení. Další jsou projednány dodatečně po předvolání přestupce. Případy, kdy je naměřená rychlost překročena o více jak 20 km/h, jsou postoupeny správnímu orgánu MěÚ. Největší překročení rychlosti bylo naměřeno na ulici Svitavské, kde je povolena max. rychlost 50 km/h, J. Ž. z Boskovic, a to 114 km/h. Hrozí mu pokuta ve správním řízení 5 000–10 000 Kč a zákaz řízení na dobu šesti měsíců až jednoho roku. Strážníci za sledované období na úseku výše uvedených přestupků vybrali v blokovém řízení celkem částku 23 500 Kč.

3. 12. 2006 ve 23.10 h spatřila motorizovaná hlídka MP v obci Blansko-Obůrka motorové vozidlo, které kličkovalo napříč vozovkou směrem k obci Těchov. Když řidič tohoto vozidla za sebou uviděl vozidlo MP, najel na nezpevněnou krajnici při pravém okraji vozovky, kde téměř havaroval. Strážníci pojali podezření, že vozidlo řídí podnapilá osoba. Z tohoto důvodu byla provedena kontrola řidiče, který byl vyzván k předložení dokladů. Bylo zjištěno, že se jedná o V. B. z Blanska, který následně na dotaz hlídky uvedl, že před jízdou vypil čtyři piva. Na místo byla přivolána hlídka DI PČR Blansko, která orientační dechovou zkouškou zjistila 1,82 promile alkoholu v dechu podezřelého. Věc si následně převzala k dalšímu opatření.

14. 12. 2006 byla za použití kamerového systému dozorčí službou MP zjištěna podezřelá osoba před OD Kaufl and, která svým jednáním obtěžovala ostatní občany. Na místo byla vyslána motorizovaná hlídka a ta neznámého muže, který jevil známky požití alkoholu, vyzvala k prokázání totožnosti. Protože muž nebyl schopen prokázat věrohodně svoji totožnost, byl strážníky předveden na OO PČR. Zde bylo zjištěno, že se jedná o A. V. ze Slovenska. Jeho protiprávní jednání bylo vyřešeno uložením blokové pokuty.

15. 12. 2006 bylo ve 22.20 h dozorčí službě MP oznámeno napadení osoby v bytovém domě na ulici Absolonově. Hlídka, která byla na místo vyslána, zajistila podezřelého muže, ve kterém byl zjištěn P. B. z Blanska a dále ženu – poškozenou, která stála na chodbě svého bytu. Dalším šetřením bylo zjištěno, že podezřelý se před příjezdem hlídky dožadoval vstupu do bytu a když mu poškozená otevřela, vhodil jí do chodby botník, který se nacházel ve společných prostorách bytového domu a začal ji verbálně napadat a vyhrožovat pro údajné pomluvy. Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka PČR, která si věc převzala k dalšímu opatření.

18. 12. 2006 v 9.30 h se na služebnu MP dostavila žena, která uvedla, že byla asi před čtvrt hodinou pokousána do lýtka levé nohy volně pobíhajícím neznámým psem na ulici Havlíčkově. Podle popisu psa, který poškozená strážníkům uvedla, bylo bezprostředně zahájeno další šetření. Byla zjištěna majitelka psa Z. Č. z Blanska, která uvedla, že se jedná o fenku, která jí utekla nezajištěným plotem. O tom, že by někoho pokousala, jí není známo. V rámci došetření případu byla provedena řada dalších opatření a věc byla vyřešena v blokovém řízení.

18. 12. 2006 v 11.00 h oznámil dozorčí službě detektiv OD Kaufl and, že vedle prodejny v prostoru autobusové zastávky leží neznámý muž, který je v bezvědomí a nedýchá. Na místo byla neprodleně vyslána motorizovaná hlídka MP a přivolána RZS. Oznamovateli se ještě před příjezdem hlídky MP podařilo umělým dýcháním a masáží srdce obnovit základní životní funkce muže. Lékařka přítomná na místě konstatovala pravděpodobně silnou intoxikaci alkoholem a rozhodla o jeho převozu k dalšímu vyšetření a následně pak k převozu do protialkoholní záchytné stanice.

26. 12. 2006 v 04.36 h byla na základě oznámení občana a následně pak za pomoci kamerového systému zadržena skupinka tří silně podnapilých osob, která u Komerční banky shodila ze schodů kontejner na odpad. Dle předložených dokladů totožnosti bylo zjištěno, že se jedná o dva muže z Blanska a ženu z Brna. Dalším šetřením, především pak vytěžením záznamů MKDS (kamerového systému), a na základě svědecké výpovědi bylo zadokumentováno, že se tato skupina osob pohybovala nejprve v zámeckém parku, kde bylo zjištěno rozsáhlé poškození sochy Fauna s fl étnou, a následně se vydala přes park zámeckou branou směrem ke KB. Vzhledem k výši způsobené škody, a tedy podezření ze spáchání trestného činu, byla věc předána PČR, která provádí další úkony.

3. 1. 2007 ve 20.00 h přijala dozorčí služba oznámení od D. Š. z ulice Pekařské, že její syn po příchodu domů rozbil skleněnou výplň dveří a ona se ze strachu před ním uzamkla do jiného pokoje. Syn poté utekl, ale ona má neustále obavy, že je někde poblíž a že by ji mohl napadnout. Hlídka po příjezdu na místo kontaktovala poškozenou, tato strážníky pozvala do bytu a ukázala jim poškozené dveře. Vtom začal někdo kopat do vstupních dveří od bytu. Po otevření bylo zjištěno, že za dveřmi stojí podezřelý J. Š. Ten, když spatřil hlídku MP, začal utíkat, přičemž na schody stříkal náplň práškového hasícího přístroje. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR, která si věc převzala k dalšímu opatření z důvodu podezření ze spáchání trestného činu.

8. 1. 2007 v 00.15 h na ulici Svitavské prováděla hlídka MP ve spolupráci s hlídkou PČR kontrolu motorových vozidel. Přitom si všimla podezřelého vozidla tov. zn. Honda, které jelo od okružní křižovatky směrem ke stanovišti hlídky. Vozidlo jelo značnou rychlostí s rozsvícenými dálkovými světly. Strážníci je předepsaným způsobem zastavili. Jako řidič byl zjištěn M. G. Při kontrole byl z jeho dechu cítit alkohol, a proto byla provedena orientační dechová zkouška. Tato byla pozitivní a množství alkoholu v dechu bylo zjištěno ve výši 0,87 promile. Vzhledem k této skutečnosti byla na místo přivolána hlídka OO PČR, která si věc převzala k dalšímu opatření.

11. 1. 2007 v 00.45 h přijala dozorčí služba MP žádost o součinnost s hlídkou OO PČR při rvačce v bytě na ulici Chelčického 32. Na místo byla okamžitě vyslána motorizovaná hlídka MP. Na ulici Dvorské vozidlo MP zastavil muž, který uvedl, že na ulici Chelčického v jejich bytě ohrožuje jeho bratr J. R. kuchyňským nožem svoji matku a vyhrožuje jí, že ji zabije. Oznamovatel následoval poté hlídku k výše uvedenému domu. Před vchodem se nacházel muž, kterého označil jako svého agresivního bratra. Tento držel v ruce kuchyňský nůž. Na výzvu hlídky, aby nůž odložil, nijak nereagoval. Po další marné výzvě byl podezřelý J. R. strážníky MP odzbrojen a předán hlídce OO PČR k dalšímu opatření.

16. 1. 2007 v 00.15 h přijala dozorčí služba MP oznámení o rozbití okna od kuchyně restaurace Nonstop na nádraží ČD Blansko-Macocha. Okno měla rozbít skupinka tří mladíků a jedna dívka při svém odchodu z této restaurace. Na ulici Mahenově byla spatřena skupina osob, která odpovídala popisu. V podezřelých osobách byli zjištěni tři muži R. Ž., P. Z. a J. V. z Blanska a jedna žena, také z Blanska, všichni v silně podnapilém stavu. Jmenovaní byli hlídkou vyzváni, aby strážníky následovali do restaurace Nonstop k došetření oznámení. Zde bylo svědkem potvrzeno, že se jedná opravdu o pachatele popsaného protiprávního jednání. Během šetření byl jeden ze strážníků MP fyzicky napaden jedním z podezřelých R. Ž. a následně pak i P. Z. Druhý ze strážníků se pokusil jmenované od svého kolegy odtrhnout. Při tom byl zezadu napaden podezřelou ženou. Za pomoci chvatů a hmatů sebeobrany byli útočníci zpacifi kováni a nejagresivnějšímu z nich R. Ž. byla přiložena služební pouta. Vzhledem k důvodnému podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka OO PČR, která si podezřelé převzala k dalšímu opatření.