Činnost městské policie v únoru 2007

15. března 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 3928×

Za uvedené období mimo jiné strážníci řešili pět přestupků proti občanskému soužití, osm přestupků proti majetku, zde se jednalo o drobné krádeže v OD, a v pěti případech provedli odchyt volně pobíhajících psů. Dále bylo na území města a integrovaných obcí vyhledáno a označeno osm vraků motorových vozidel.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

1. 2. 2007 ve 22.31 h byl městským kamerovým dohlížecím systémem (MKDS) pozorován na ulici Dvorské muž, který kopal do výplní zastávky, snažil se vyvrátit značku označníku zastávky a také ukopl odpadkový koš, který je tady umístěný. V té době již byla dozorčí službou na místo nasměrována motorizovaná hlídka MP. Když muž viděl přijíždějící služební vozidlo, snažil se odejít směrem nahoru k točně autobusu. Nereagoval ani na výzvy zakročujících strážníků a při dopadení začal klást aktivní odpor. Z tohoto důvodu byly proti němu v souladu se zákonem použity hmaty a chvaty a následně mu byla přiložena pouta. Ke zjištění totožnosti byl předveden na OO PČR k dalšímu opatření. Zde bylo zjištěno, že se jedná o P. S. z Blanska. Byla také provedena orientační dechová zkouška, při které bylo naměřeno 3,04 promile alkoholu v dechu podezřelého. P. S. bylo zajištěno lékařské ošetření a následně byl převezen na PZS do Brna. Věc je nadále v šetření MP Blansko.

6. 2. 2007 ve 23.09 h bylo dozorčí službou MP přijato oznámení, že na balkoně bytového domu Na Pískách 12 se pohybuje podezřelý muž. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že neznámý muž na tento balkon vylezl za pomoci dřevěného prkna, které si opřel o sloup podpírající balkon. Strážníci podezřelého vyzvali, aby opustil svůj úkryt a z balkonu slezl. Následně bylo zjištěno, že se jedná o P. K. z Ústí nad Labem. Obyvatelka bytu, na jehož balkon P. K. vlezl, o popisované skutečnosti nic nevěděla a podezřelého nezná. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka OO PČR, která si věc převzala k dalšímu opatření.

6. 2. 2007 v 8.35 h přijala dozorčí služba MP oznámení o muži, který se pohybuje po ulici Seifertově u ZUŠ a manipuluje zde s ocelovými řetězy u sloupků – kamenných věží. Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že kované řetězy jsou pohozeny na zemi a u čtyř věží chybí ocelové obruče, které řetězy držely. Motorizovaná hlídka MP provedla bezprostředně pátrání po podezřelém muži a také ocelových obručích. Ty byly následně nalezeny a zajištěny ve výkupně sběrných surovin na ulici Bezručově. Dalším šetřením bylo zjištěno, kdo je do sběrny přinesl a dále pak popis podezřelého muže. Za pomoci městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) byl podezřelý muž odpovídající popisu nalezen na ulici Svitavské, kde byl také strážníky MP zadržen. Prokázáním totožnosti bylo zjištěno, že se jedná o R. F. z Blanska. Tento se také k odcizení ocelových obručí doznal. Věc byla řešena udělením blokové pokuty.

12. 2. 2007 v 8.30 h bylo dozorčí službě MP Blansko PČR postoupeno k prověření oznámení, že na Masarykově ulici č. 67 se nějaký podezřelý muž snaží dostat do domu pod záminkou odečtení elektroměru. Na místo byla vyslána motorizovaná hlídka, která na místě zjistila, že u tohoto domu zazvonil muž, který sdělil majitelce, že jde provádět odečet elektroměru. Když mu bylo řečeno, že majitelka před nedávnem elektřinu platila, tak jí řekl, že mají nějaké nesrovnalosti a potřebuje vidět elektrospotřebiče v domě. Toto mu bylo odmítnuto a podezřelý s nepořízenou odešel. K popisu neznámého muže se podařilo zjistit, že se jedná o muže vyšší postavy, zanedbaného vzhledu, zavalitější postavy ve věku kolem 70 roků a dopadajícího na nohu. Na sobě měl bundu šedé barvy a béžovou čepici. Vzhledem k častým případům krádeží peněz, kdy se pachatel krádeže dostane do domu pod podobnými záminkami, byla provedena obhlídka okolí domu a následně i pátrání po podezřelém, ovšem s negativním výsledkem. Dotazem u konkrétní osoby, která odečítání elektroměrů ve městě Blansko provádí, bylo zjištěno, že tohoto dne tato činnost nebyla v Blansku prováděna.

13. 2. 2007 ve 21.15 h byla motorizovaná hlídka MP vyslána na základě signálu PCO hlásícího narušení objektu prodejny výpočetní techniky GAME LAND, Sadová 2 na obhlídku tohoto objektu. Zde bylo zjištěno, že dveře do prodejny z ulice Hybešovy jsou otevřené. Strážníci tedy vešli dovnitř, kde pod stolem našli ukrytého neznámého muže, který na výzvu hlídky k opuštění svého úkrytu nereagoval. Z tohoto důvodu byly proti němu použity donucovací prostředky a byla mu přiložena pouta. Muž měl při sobě padesát centimetrů dlouhé kovové páčidlo. V podezřelém byl zjištěn M. B. z Blanska. Následně bylo strážníky zajištěno místo činu a M. B. byl předán hlídce PČR k dalšímu opatření pro podezření ze spáchání trestného činu.

24. 2. 2007 v 04.55 h bylo dozorčí službou MP přijato oznámení, že na ulici Sadové dochází k převracení přenosných dopravních značek dvěma neznámými muži. Do uvedeného prostoru byla vyslána motorizovaná hlídka MP, avšak v místech popsaných v oznámení se žádné osoby nenacházely. Provedeným šetřením bylo zjištěno převrácené dopravní značení v prostoru křižovatky Smetanova – Sadová, nám. Republiky – Hybešova a dále bylo zjištěno rozházení odpadkových košů na ulici Seifertově po celé její délce. Došlo také k vyvrácení dopravní značky – směrového ukazatele na ulici Sadové a další dopravní značky na ulici Seifertově. Podezřelé osoby odpovídající popisu byly po krátké honičce dopadeny v zámeckém parku. Bylo zjištěno že se jedná o Z. O. a J. N. z Blanska. Oba byli pod vlivem alkoholu, což potvrdila také orientační dechová zkouška. Podezřelí se ke svému jednání doznali. Věc je nadále v šetření MP.