Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu a květnu 2007

2. dubna 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4123×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu a květnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

datum / stanoviště

10. 4. 2007
Lažánky, u hasičky
Lažánky, Kamnárna
Klepačov, u spodní zastávky MHD

11. 4. 2007
Na Vyhlídce
Jasanová
Husova, u hotelu nebo křižovatka

16. 4. 2007
Těchovská
Hybešova, parkoviště
Žižkova

17. 4. 2007
Kollárova
Čapkova
L. Janáčka

18. 4. 2007
Těchov, u kulturního domu
Obůrka, točna MHD
Češkovice, u tenisového kurtu

23. 4. 2007
9. května, u kotelny
Nad Žlíbkem
Erbenova

24. 4. 2007
Podlesí
Purkyňova
B. Němcové

25. 4. 2007
Horní Palava, u hřiště
Salmova, u ZŠ
Palackého

30. 4. 2007
Dvorská, parkoviště u Sýpky
Horní Lhota, u koupaliště
Dolní Lhota, u školy

2. 5. 2007
Křižkovského
Jiráskova
Divišova

7. 5. 2007
Sloupečník
Cihlářská
Zborovecká

9. 5. 2007
Zdíkova, u kostela
Olešná, u hasičky
Hořice, u požární nádrže