Rozpočet Města na rok 2007

18. dubna 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 3883×

Rozpočet Města Blansko na rok 2007 pracuje na příjmové i výdajové straně s částkou 557,5 mil. Kč. I když se to zdá jako velké číslo, velká část těchto finančních prostředků je určená na krytí běžných výdajů a na aktivity, které souvisí se školstvím a sociální oblastí, a rozpočtem v podstatě pouze „protečou“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Mezi nové akce, které se ve městě budou realizovat, patří dlouho očekávaná rekonstrukce blanenského zámku, na kterou Město získalo finanční prostředky z Norských fondů. V rozpočtu je vyčleněna částka na dokrytí této investice. Dokončuje se velká investiční akce na sportovním ostrově, na niž Město také získalo dotaci 65 mil. Kč, a ta se týká loni rekonstruovaného koupaliště, letos dokončované ubytovny, oprav zimního stadionu a výměny prosklené stěny lázní.

Letošní rok se dá nazvat rokem příprav. Příprav kvalitních projektů, na které bude v následujících letech 2007–2013 možné získat dotace z fondů EU, především ze Společného regionálního operačního programu. „Zamýšlíme se nad prioritami a nad jejich šancemi získat co nejvyšší příspěvek ze strany evropských fondů. Nyní musíme přihlédnout k tomu, kde je vhodné využít cizí zdroje na investiční akce, které bychom jinak museli kompletně uhradit z vlastních zdrojů. Na čerpání financí čistě z rozpočtu Města Blansko bude čas až po uplynutí tohoto plánovacího období,“ je přesvědčená starostka města Blanska PhDr. Jaroslava Králová.

Kompletní schválený rozpočet.