Výsledky ankety na téma volný čas

17. května 2007, ostatní, přečteno: 5063×

V loňském roce byla komisí mládeže Rady města Blanska připravena a spuštěna internetová anketa na téma využití volného času a volnočasových aktivit v Blansku. Odpovědělo na ni celkem 163 osob.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Komise bude ve své další práci čerpat doporučení vyplývající z této ankety. Níže jsou uvedeny jednotlivé dotazy, jak na ně účastníci ankety odpověděli a doporučení komise.

1. Chybí vám jednotné informační nástěnky (např. na pěší zóně), kde byste si mohli
zjistit informace o činnosti jednotlivých volnočasových organizací?
ANO 72,40 %, NE 27,60 %
Komise vytipuje vhodná místa pro informační nástěnky a doporučí Radě města Blanska hledat finanční prostředky na jejich zbudování.

2. Uvítali byste více akcí rodinného typu (např. hry bez hranic, závod v okolí města, poznávací soutěž o tradicích města apod.)?
ANO 65,60 %, NE 34,40 %
Komise se pokusí zorganizovat jednu akci rodinného typu a dle zájmu veřejnosti bude v této činnosti pokračovat.

3. Navštívili byste burzu na téma „Jak lze trávit volný čas ve městě?“ pořádanou 1× ročně v září? (Cílem burzy bude podat občanům informace o činnosti jednotlivých volnočasových, dětských a mládežnických organizací působících na území města tak, aby si zájemci mohli vybrat, jak chtějí oni sami nebo jejich děti trávit volný čas.)
ANO 63,80 %, NE 36,20 %
Pod záštitou komise a Domu dětí a mládeže bude uskutečněna burza volného času ve městě, pravděpodobně v měsíci září.

4. Domníváte se, že je vytvořen dostatečný prostor pro využití školních hřišť organizacemi zabývajícími se volnočasovými aktivitami?
ANO 44,80 %, NE 55,20 %
Ředitelé základních škol, u kterých se veřejně přístupná hřiště nacházejí, byli požádání o zveřejnění informací na svých webových stránkách. Dále bude informace znovu zveřejněna na www stránkách města a ve zpravodaji.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter