Nájemné za pozemky pod garážemi se zvyšuje

3. května 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4999×

Ve výměru Ministerstva financí číslo 01/2007 z 6. 12. 2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, je stanovena maximální výše nájemného u pozemků nesloužících k podnikání pro města, která byla k 31. 12. 2002 sídly okresních úřadů, tj. tedy i pro město Blansko, 20 Kč/m2/rok. Cenový výměr nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Do této kategorie pozemků patří pozemky v Blansku a městských částech, které jsou zastavěny garážemi, které neslouží k podnikání, ve vlastnictví fyzických či právnických osob.

Městský úřad Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, oddělení POZEMKY upozorňuje své klienty, kteří mají s Městem Blansko uzavřené smlouvy na nájem pozemků pod garážemi, které neslouží k podnikání, že již pro letošní rok se nájemné zvýší na částku 20 Kč/m2/rok. Rozhodla o tom Rada města Blanska na 7. schůzi ze dne 13. 3. 2007 usnesením č. 22.

Zvýšení nájemného bude provedeno uzavřením dodatků k nájemním smlouvám, k jejichž podpisu budou klienti, jichž se zvýšení nájemného týká, zváni během dubna a května 2007.