Velkokapacitní kontejnery v červenci jen pro městské části

28. června 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 3966×

Svoz velkokapacitních kontejnerů v měsíci červnu, červenci a srpnu nebude ve městě Blansku zajišťován, jen v městských částech (viz dále). Občané mohou využít služeb sběrného střediska odpadů umístěného v Horní Lhotě. Sběrný dvůr má provozní dobu od úterka do čtvrtka 10–17 hod., v pátek 10–18 hod. a v sobotu 8–12 hod.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny pouze v měsíci červenci v městských částech dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě přeplnění odjíždí dříve.

Žádáme občany aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo na připravené automobily a neukládali je na místa svozu ani předem ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidel a ukládání odpadů mimo vozidla bude posuzováno jako vytváření zakázané skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť a směsný komunál. Tento svoz je určen pro občany městských částí města Blanska, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.

pondělí 9. 7.

Těchov, u kulturního domu
Obůrka, autobusová točna
Horní Lhota, točna autobusu

úterý 10. 7.

Dolní Lhota, u pomníku
Lažánky, Márovky
Lažánky, u hřiště

středa 11. 7.

Olešná, u Horových
Hořice, u požární nádrže
Klepačov, u obchodu