MUDr. Ilona Rybářová

12. července 2007, ostatní, přečteno: 8016×

Po těžké nemoci zemřela 10. 7. 2007 ředitelka Nemocnice Blansko, MUDr. Ilona Rybářová. Odešla výrazná osobnost našeho města, která se významně zasloužila o zdravotnictví, a to nejen v našem městě, osobnost politického i společenského života ve městě.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

MUDr. Ilona Rybářová

Celý její profesní život byl věnován zdravotnictví v okrese Blansko, především v oboru urgentní medicíny. Od roku 1987 budovala oddělení rychlé lékařské pomoci v Nemocnici Blansko a v roce 2000 se stala ředitelkou nově koncipované Zdravotnické záchranné služby okresu Blansko. Ze dvou izolovaných pracovišť v Blansku a Boskovicích vybudovala jednotnou organizaci zajišťující komplexní přednemocniční péči jak neodkladnou rychlou lékařskou pomoc, tak standardní lékařskou službu první pomoci.

Pod jejím vedením se ZZS stala špičkovým pracovištěm jak po stránce erudovaného zdravotnického personálu, tak i technického zázemí, které představovala nová a zrekonstruovaná pracoviště v Blansku i v Boskovicích, nový vozový park sanitních vozidel, heliport. Současně pracovala jako lékařka, později ve funkci zástupce primáře na ARO v boskovické nemocnici.

Po výběrovém řízení na ředitele Nemocnice Blansko nastoupila do této funkce 1. 2. 2005 a za krátkou dobu jejího působení v této organizaci dokázala situaci v nemocnici stabilizovat, vyřešit řadu problémů, takže v současné době je naše nemocnice bez dluhové zátěže, s vyrovnanou ekonomikou a především dobře fungující zdravotnickou péčí o pacienty.

Práci v nemocnici se věnovala s velkým nasazením a obrovským pracovním zaujetím. Měla řadu plánů, představ jak zdravotnickou péči v nemocnici zdokonalit, zvýšit komfort pro pacienty i personál nemocnice. Bohužel tyto její plány a představy se už jí nepodaří realizovat.

Smyslem života MUDr. Rybářové byla medicína, které se plně věnovala v každodenní praxi, ale také jako členka a funkcionářka České lékařské komory. Zapojila se však aktivně i do veřejného života jako členka Zastupitelstva města Blanska.

Odchod MUDr. Rybářové je pro nás velkou ztrátou. Bude nám chybět její zaujetí, zápal, zájem a elán, s nimiž přistupovala k práci, k řešení problémů, její schopnost nikdy se nevzdávat a hledat řešení, ochota pomáhat lidem kolem sebe. Bude nám chybět její smysl pro humor, vlídný zájem o problémy ostatních. Bude nám chybět jako člověk i jako lékařka – špičkový profesionál.