Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září

4. září 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4021×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

datum stanoviště
10. 9.

Lažánky, u hasičky
Lažánky, Kamnárna – dolní konec
Klepačov, u MHD – dolní konec u MHD

11. 9.

Na Vyhlídce
Jasanová
Husova, u hotelu nebo křižovatka

12. 9.

Těchovská
Hybešova, parkoviště
Žižkova

13. 9.

Kollárova
Čapkova
L. Janáčka

17. 9.

Těchov, u kulturního domu
Obůrka, točna MHD
Češkovice, u tenisového kurtu

18. 9.

9. května, u kotelny
Nad Žlíbkem
Erbenova

19. 9.

Podlesí
Purkyňova
B. Němcové

20. 9.

Horní Palava, u hřiště
Salmova, u ZŠ
Palackého

24. 9.

Dvorská, parkoviště u Sýpky
Horní Lhota, u koupaliště
Dolní Lhota, u školy

25. 9.

Křižkovského
Jiráskova
Divišova

26. 9.

Sloupečník
Cihlářská
Zborovecká

27. 9.

Zdíkova, u kostela
Olešná, u hasičky
Hořice, u požární nádrže