Město nabízí objekt k demolici

21. září 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4480×

Město Blansko oznamuje v souladu s usneseními č. 14 a 15 z 6. zasedání Zastupitelstva města Blanska konaného dne 18. 9. 2007, že nabízí bezplatně vyřazený objekt na pozemku parc. č. st. 2765 v k. ú. Blansko na ul. Pod Sanatorkou k demolici spočívající v jeho kompletním rozebrání a odvozu na skládku či jinému, zákonu odpovídajícímu využití, z důvodu nutnosti jeho odstranění pro uvolnění pozemků k výstavbě řadových rodinných domů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K výše uvedenému záměru se mohou občané písemně vyjádřit v termínu do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení.

Žádosti o pronájem musí obsahovat:

  • jednoduchý záměr na demolici a případné další využití objektu na jiném, žadatelem specifikovaném místě
  • jméno, adresu, telefon případně e-mail
  • kopii oprávnění žadatele či jím pověřené osoby k demoličním pracím
  • termín odstranění objektu

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, Nám. Svobody 3, 678 24 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „DEMOLICE – NEOTVÍRAT“ do 10. 10. 2007 do 16.00 hod. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Upozorňujeme zájemce, že neobdržíme-li odpovídající nabídky v požadovaném termínu, Město Blansko provede demolici objektu vlastním nákladem a nebude již tento objekt opětovně nabízet k bezplatnému využití.