Kácení dřevin rostoucích mimo les

19. října 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4352×

Z hlediska ochrany přírody je říjen měsícem, kdy začíná období vegetačního klidu dřevin, kdy se začíná příroda ukládat k zimnímu spánku. V tomto měsíci se již pravidelně zvyšuje počet žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které upravují platné předpisy o ochraně přírody a krajiny.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Formulář „Žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les“ je k dispozici na Městském úřadu Blansko, odboru životního prostředí, který sídlí v Blansku na nám. Republiky 1 nebo na internetových stránkách města Blanska www.blansko.cz.

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, vydal na území města Blanska v předchozím období vegetačního klidu (od podzimu 2006 do jara 2007) celkem 67 rozhodnutí ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Uvedený počet rozhodnutí obsahuje i dva nesouhlasy s kácením.

Celkem bylo povoleno kácení 272 ks dřevin a 44 m2 keřových porostů. Za pokácené dřeviny byla žadatelům uložena povinnost provedení náhradní výsadby dřevin na stejných pozemcích nebo na jiných pozemcích v jejich vlastnictví. V rámci náhradní výsadby bylo uloženo vysazení celkem 298 ks dřevin a 255 m2 keřových porostů. Z výše uvedeného výčtu se více jak jedna polovina pokácených dřevin týká stavby nové kompostárny v Blansku. Lze konstatovat, že přibližně z jedné šestiny žádají o kácení dřevin občané a zbytek připadá na podnikající fyzické i právnické osoby.