Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva

7. prosince 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4282×

7. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 11. 12. 2007 od 15.30 h ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 7. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 5. Projekty připravované pro dotace
 6. Odprodej – bývalá kotelna K 21
 7. Žádost o prominutí poplatků z prodlení
 8. Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 9. Změna tarifu IDS JMK
 10. Dohoda o rozvoji spolupráce při propagaci regionu turistické destinace Moravský kras a okolí
 11. Pečovatelská služba – smlouvy
 12. Komunitní plán sociálních služeb města Blansko
 13. Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Blansko
 14. Rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2008
 15. Rozpočtová opatření
 16. Poskytnutí účelových půjček ze SFRB ČR
 17. Obecně závazná vyhláška Statut fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansku
 18. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 19. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
 20. Příspěvky a dotace z rozpočtu Města
 21. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva
 22. Interpelace