Činnost městské policie v lednu 2008

1. února 2008, zprávy z MěÚ, přečteno: 4788×

V uvedené období byl celkem v pěti případech proveden odchyt volně pobíhajících psů a byly odstraněny tři vraky motorových vozidel. Strážníci MP řešili také mj. osm drobných krádeží v obchodních domech.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dne 31. 12. 2007 v 9.45 h byla dozorčí službě MP Blansko nahlášena krádež sportovní obuvi v bytové jednotce na ulici Údolní 19. Ke krádeži mělo dojít předchozího dne v době od 17.45 do 19.45 h a mělo se jednat o boty černé barvy s bílými nápisy DC, velikosti 11. Během šetření tohoto případu byla hlídka MP odvolána do samoobsluhy Jednota na nám. Míru ke krádeži zboží. Na místě bylo zjištěno, že krádeže se dopustil M. K. z Blanska. Dále bylo zjištěno, že má na nohou výše popsané boty. Vzhledem ke skutečnosti, že strážníkům tvrdil, že je dostal na vánoce, byl převezen do místa svého bydliště a byl také přivolán poškozený, jemuž se boty ztratily. Tento na místě potvrdil, že boty jsou jeho. Věc je nadále v šetření MP.

Dne 7. 1. 2008 ve 12.50 h bylo na linku 156 oznámeno, že v kolejišti na vlakové zastávce Blansko-město sedí podnapilý muž a odmítá z místa odejít. Muž byl strážníky MP vyzván, aby upustil od svého jednání a kolejiště neprodleně opustil. Ten to odmítl, choval se velmi arogantně a následně přestal s hlídkou komunikovat. Proto byl vyveden z kolejiště a převezen na OO PČR k prokázání totožnosti, neboť i toto strážníkům MP odmítl. Bylo zjištěno, že se jedná o T. H. z Boskovic a za jeho protiprávní jednání mu byla udělena bloková pokuta ve výši 1.000 Kč.

Dne 13. 1. 2008 v 10.40 h bylo dozorčímu MP oznámeno, že z jednoho z bytů na ulici 9. května 22 je cítit unikající plyn. Po příjezdu hlídky MP se na místě nacházel otec oznamovatelky a nájemkyně bytu. Ten uvedl, že bohužel nemá klíče a jeho dcera je momentálně v Brně. Vzhledem k nebezpečí z prodlení bylo strážníkem vytlačeno pootevřené okno vedoucí do bytu oznamovatelky a tímto oknem se nakonec také zakročující strážník do bytu dostal. Zde byl zjištěn plynový sporák, který měl nastaveny kohouty do polohy otevřeno. Strážník kohouty uzavřel, uzavřel hlavní přívod plynu, vypnul hlavní elektrický jistič a byt řádně vyvětral.

Při prováděném šetření bylo zjištěno, že kohouty mohl nechat otevřeny J. N., který s oznamovatelkou nějakou dobu žil a měl tedy klíče od tohoto bytu. Podle otce oznamovatelky však v současné době s dcerou nežije a dochází mezi ní a jím k častým konfliktům. Vzhledem k těmto zjištěním byla věc následně oznámena příslušnému odboru MěÚ Blansko, jenž je správcem těchto bytů a za asistence MP byl pak vyměněn zámek bytu a byt zapečetěn. Nájemkyně byla o provedených opatřeních informována. Věc je nadále v šetření.

Dne 13. 1. 2008 v odpoledních hodinách při hlídkové činnosti spatřila hlídka MP Blansko tov. vozidlo značky Mercedes, jak přejíždí travnatý pás z ulice Na Řadech na parkoviště OD Kaufland a dále pokračuje vysokou rychlostí ke vchodu tohoto OD. Podezřelé vozidlo bylo zablokováno až u samotného vchodu, kam projelo mezi betonovými sloupky a návštěvníky OD. V řidiči byl následně zjištěn J. H. z Vamberka, který nejprve nijak nereagoval na výzvy zakročujících strážníků. Z tohoto důvodu byl vytažen z vozidla a vzhledem ke skutečnosti, že kladl aktivní odpor, byla mu přiložena pouta a byl posazen do služebního vozidla MP. Ve spolujezdcích podezřelého byli zjištěni L. K. z Vamberka a J. K. z Blanska. Podezřelý J. H. odmítl provést orientační dechovou zkoušku. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Blansko, která si celou věc převzala k dalšímu opatření.