Kde v Blansku pohlídají batole?

13. února 2008, ostatní, přečteno: 6725×

Před vánočními svátky se v Blansku konala podpisová akce na podporu blanenských jeslí, které provozuje Oblastní charita Blansko. Její text společně s asi 220 podpisy obdržela právě charita, druhý stejnopis, ale již bez podpisů, byl doručen na začátku roku 2008 Radě města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Bez již zmíněných podpisů není dokument peticí, i přesto se rada rozhodla dokumentem zabývat. Petici ze dne 7. 1. 2008 na podporu blanenských jesliček projednala na své 24. schůzi dne 29. 1. 2008 a uložila odboru SOC odeslat odpověď petičnímu výboru v souladu se zpracovaným materiálem.

Petice se zmiňuje o službě jako jediné ve městě a zabývá se především navýšením poplatku ze 180 na 300 Kč za den s poukazem na sociálně slabé rodiny, které nebudou moci této služby využít. Zmiňují se o problému umístit dítě do tří let do mateřské školy. Vyzývají také k zažádání o dotace z dalších zdrojů a většímu zviditelnění.

Je potřeba uvést na pravou míru některé údaje. V Blansku totiž žádné jesle od roku 1994 neexistují. Zařízení, které provozuje charita, nejsou jesle, ale mateřinka či útulek pro děti, v podstatě komerční služba, a tak ji také prezentují na svých stránkách. Funguje jako pravidelná/nepravidelná hlídací služba pro děti. Jak se píše v petici, např. aby ženy mohly navštívit lékaře.

Zařízení pro batolata je pro děti od 1 roku do 4 let. Vedeme děti k samostatnosti a rozvoji dovedností přiměřeným věku. Jde o soustavný dohled a vedení dětí k samostatnosti, sebeobsluze, hygienickým návykům, individuální hře tak, aby byl zajištěn jejich zdravý vývoj. Službou pomáháme rodinám, které nemohou z ekonomických či jiných důvodů zajistit kvalitní láskyplné prostředí pro své nejmenší děti. Péče může být celodenní i krátkodobá na několik hodin.
Zdroj: blansko.charita.cz

Zákon o sociálních službách

Do provozu této služby ale zásadně zasáhl nový zákon o sociálních službách. Dotace z ministerstva bylo možné dělit až do začátku roku 2007, kdy začal platit nový zákon, mezi jednotlivé služby. Od roku 2007 musí organizace podle zákona registrovat každou sociální službu, ale provozování útulku, jako jedna z aktivit Centra PRO na ulici Sladkovského, do tohoto nespadá – zákon tuto službu vůbec nezná.

Proto ji nemůže charita registrovat a dosáhnout jako provozovatel na státní dotace. Proto také byla nucena navýšit cenu za den pobytu ze 180 Kč na 300 Kč na dítě a den (+50 Kč na jídlo). Loni bylo ještě přechodové období, ale od 1. 1. 2008 mohou o dotace žádat jen registrovaní poskytovatelé sociálních služeb a stát smí poskytnout dotace jen na registrované služby.

„S charitou jsme jednali a oni to tak chápou, že se jedná o službu, nikoliv o zdravotnické zařízení, ani zdravotnickou nebo sociální službu podle nového zákona o sociálních službách,“ říká vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Blansko Mgr. Ludmila Sedláková. Jesle jsou totiž podle zákona zdravotnické zařízení a podléhají úplně jinému režimu, registraci a dalším povinnostem.

Město každoročně přispívá oblastní charitě, podobně jako dalším neziskovým organizacím, určitou částkou ze svého rozpočtu. Loni to bylo pro Centrum pro matku a dítě na provozní náklady celkem 240 tis. Kč. Tuto částku si mohla organizace dle svého zvážení rozdělit mezi služby provozované v centru.

Rodičovský příspěvek

Děti do tří let věku mohou být v předškolním nebo jiném zařízení (sem spadá i tento útulek) pouze pět kalendářních dnů v měsíci. Kdyby je sem rodiče dali na pravidelný pobyt, přijdou o rodičovský příspěvek. To se týká i sociálně slabých matek, kterým stát pomáhá formou dávek státní podpory rodičovským příspěvkem. Dítě od tří do čtyř let pak může v podobném zařízení trávit maximálně čtyři hodiny denně.

„Na sociálním odboru neevidujeme k dnešnímu dni žádný požadavek matky s dítětem do tří let věku, která by měla problém s nástupem do zaměstnání,“ uvádí Mgr. Sedláková. To zdůvodňuje vedoucí odboru školství Mgr. František Alexa hlavně tím, že děti, i když nedosáhly tří let věku, jsou umístitelné do mateřských škol.

Děti do tří let v mateřských školách

„Do předškolního vzdělávání se přijímají děti zpravidla ve věku od tří do šesti let. Je tam to slovo zpravidla, takže mohou být přijaty i děti mladší,“ říká Mgr. Alexa. V letošním roce máme v mateřských školách zaspáno 39 dětí mladších tří let, což je 20 % příslušného populačního ročníku narozených dětí v Blansku a jeho městských částech. Tedy i tyto děti se do tohoto zařízení dostanou.

Umístění ale záleží na mnoha okolnostech. Ze zákona musí ředitelky přednostně přijímat děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. U dětí do tří let záleží na objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu, který na tyto děti obdrží. Ten je však podstatně nižší než u dětí, které jsou zde na celodenní provoz. Toto při přijímání zohledňují a může se stát, že dítě pak z kapacitních důvodů nemohou přijmout.

Setkání se zástupcem MěÚ Blansko, vedoucím odboru školství, Mgr. Františkem Alexou a zástupci Oblastní charity Blansko nad problematikou mateřského školství a hlídání malých dětí se uskuteční 19. února od 9.00 h v Klubu Ratolest na ul. Sladkovského 2B.