Kontrolní činnost Obecního živnostenského úřadu Blansko

7. února 2008, zprávy z MěÚ, přečteno: 5268×

Živnostenský úřad provádí kromě běžné kontrolní činnosti jsou prováděny kontroly na základě nařízení k provedení kontrol Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Krajským živnostenským úřadem, společné kontroly s ČOI a kontroly, ke kterým dávají podnět ostatní orgány státní správy, popř. občané.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Základní činností oddělení kontroly a správního řízení Odboru živnostenský úřad Blansko je kontrolní činnost, zaměřená na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ), včetně zvláštních právních předpisů souvisejících s podnikáním, u fyzických a právnických osob podnikajících ve správním obvodu OŽÚ Blansko.

Do kompetence Odboru obecního živnostenského úřadu patří rovněž dohled nad dodržováním zákona č. 634/1991 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních.

V roce 2007 pracovníci odd. kontroly a správního řízení OŽÚ Blansko provedli 385 kontrol a místních šetření, z toho 270 kontrol u  fyzických osob a 115 kontrol u právnických osob. Za porušení kontrolovaných zákonných ustanovení bylo uloženo 75 pokut v celkové výši 146.000 Kč.

Nejčastěji byly ukládány sankce podnikatelům z důvodu porušení živnostenského zákona, neplnění oznamovacích povinností – např. neoznámení zahájení – ukončení činnosti v provozovně, neoznačení provozovny údaji požadovanými živnostenským zákonem, neohlášení změn ve statutárních orgánech společnosti, změn sídla společnosti apod.

Dvěma podnikatelům byla sankčně zrušena živnostenská oprávnění z důvodu závažného porušení zvláštního právního předpisu.