Obliba malých domovních čistíren odpadních vod roste

12. února 2008, zprávy z MěÚ, přečteno: 5341×

Z ročních přehledů výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství vyplývá, že obliba malých domovních čistíren odpadních vod na území obce s rozšířenou působností Blansko roste.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zatímco v roce 2001 jich zde bylo uvedeno do trvalého užívaní 10, v roce 2004 již 25 a v loňském roce bylo celkem zkolaudováno 49 malých domovních čistíren odpadních vod.

Problém, jak likvidovat vznikající odpadní vody, musí řešit stavebníci, kteří provádějí výstavbu nového rodinného domu nebo rekonstrukci stávajícího rodinného domu v místě, kde dosud není kanalizace ukončená obecní ČOV. V oblasti zneškodňování odpadních vod z rodinných domů se nejlepší dostupnou technologií jeví malé domovní čistírny odpadních vod, které představují tzv. vodní díla. Jejich stavbu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko povoluje Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí.

Vyčištěné odpadní vody se obvykle vypouštějí do blízkého vodního toku nebo veřejné kanalizace, pouze v ojedinělých případech (v místech, kde není vhodný recipient) a po předchozím kladném hydrogeologickém posouzení je lze zasakovat do podzemí.