Připravuje se revitalizace dětských hřišť

29. února 2008, ostatní, přečteno: 5395×

V rámci maximálního využití dotačních projektů poskytovaných ROP Jihovýchod připravuje v současné době odbor investičního a územního rozvoje žádost o dotaci na revitalizaci hřišť.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z tohoto programu je možné získat prostředky na úpravu, dokončení, vybavení nebo vybudování nových dětských hřišť, ale i regenerace hřišť velkých. „Zaměřujeme se nejen na dětská hřiště, ale plánujeme do projektu zahrnout třeba také vylepšení velkého hřiště v Dolní Lhotě,“ přibližuje obsah projektu Luděk Odehnal.

Na tom, aby se do konečné podoby projektu dostalo co nejvíce připomínek od lidí, kteří tyto lokality denně využívají, tedy od maminek s dětmi, spolupracuje odbor s několika partnery – Klubem Ratolest, ZO ČSOP Ponikva a  Nadací Partnerství.

Stav dětských hřišť sice každoročně hodnotí odbor komunální údržby, ale bude zde důležitá odezva právě od maminek. Každá oblast má své koordinátory, kteří podávají připomínky. Sejít se na stole projektantů mají v polovině března. Pak začne práce na samotném projektu.

„Zatím jsme na začátku. Sbíráme náměty,“ říká Ing. Odehnal. Nové hřiště by mohlo vzniknout například na Zborovcích nad Avaxem. Žádost o dotaci se bude podávat na podzim. Když půjde vše dobře, příští rok by se projekt mohl realizovat.

První setkání k projektu revitalizace dětských hřišť v Blansku se konalo v úterý 5. února. Na něm byla navázána spolupráce mezi Odborem investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko, který projekt připravuje, Klubem Ratolest, Nadací Partnerství a organizací Ponikva. Dohodnuto bylo také zapojení jednotlivých partnerů. ZO ČSOP Ponikva se rozhodla zapojit prostřednictvím Klubu Ratolest maminky přímo do přípravy podkladů celého plánovacího procesu.

„V průběhu celého projektu si budou samy maminky plánovat, jaké další informace potřebují a jaké aktivity k této problematice by od nás chtěly zajistit a zorganizovat. Samy si rozhodnou, jestli absolvují malý zájezd po hezkých dětských hřištích v jiných městech nebo jestli potřebují vidět prezentaci výrobců certifikovaných dětských hřišť apod.,“ vysvětluje možnosti získávání potřebných informací Mgr. Libor Kotouč.

Byl vytvořen koordinační tým, který se bude starat o běh celého projektu i zapojení dalších spolupracovníků. V plánu je získat co největší odezvu od veřejnosti. Ve středu 4. března se v Klubu Ratolest koná beseda s Martinem Nawratem (z Nadace Partnerství) s ukázkami podobných projektů z Jihomoravského kraje. Chcete-li také využít možnosti ovlivnit, kde si budou děti hrát a jak budou hřiště vypadat, můžete se schůzky zúčastnit a aktivně se zapojit.

Další možností, jak pomoci, je vyplnit dotazník, umístěný ke stažení na stránkách organizace PONIKVA (http://ponikva.org/hriste.html). Tam také získáte podrobnější informace o celém projektu.