Výběrové řízení na funkci – informatik

1. února 2008, zprávy z MěÚ, přečteno: 5429×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: informatik oddělení informatiky odboru hospodářské správy MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání

Další předpoklady:

 • znalost podnikových nebo ekonomických informačních systémů
 • znalost operačních systémů Win2k, WinXP a prostředí LAN
 • Office – instalace, konfigurace
 • organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost
 • komunikativnost, aktivní a metodický přístup, zodpovědnost za vlastní práci
 • anglický jazyk – schopnost studovat dokumentaci
 • řidičský průkaz skupiny B
 • praxe v oboru min. 1 rok

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 17. 3. 2008 nebo dle dohody, MěÚ Blansko, Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími, platová třída 9

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 20. 2. 2008

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce se značkou „INF – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3
678 24 Blansko