Činnost městské policie v říjnu 2008

1. listopadu 2008, zprávy z MěÚ, přečteno: 4142×

V uvedeném období strážníci řešili osm přestupků proti občanskému soužití a 23 přestupků proti majetku. Dále byly prováděny průběžně kontroly dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci, kdy bylo za uvedené období zjištěno celkem 45 přestupků, za něž byly uloženy pokuty v celkové výši 49.500 Kč.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dne 5. 10. 2008 v 00.35 hodin bylo hlídkou MP na ulici Dvorské zpozorováno podezřelé vozidlo, jak kličkuje po celé šíři vozovky. Zastavilo před bytovým domem Dvorská 18 a řidič zůstal sedět ve vozidle. Následně byl strážníky vyzván k předložení dokladů. Podezřelý, který jevil známky požití alkoholu, vystoupil z vozidla, hlídce sdělil že doklady má doma a že se s hlídkou nemá o čem bavit.

Vzhledem ke skutečnosti, že podezřelý nereagoval ani na opakované výzvy strážníků a snažil se z místa odejít, byl zadržen za pomoci donucovacích prostředků. Mezitím se dostavila hlídka DI PČR. Provedenou dechovou zkouškou byla u řidiče zjištěna hodnota 1,92 promile alkoholu. V podezřelém byl zjištěn V. Ď. z Blanska a věc byla předána PČR k dalšímu opatření.

Dne 13. 10. 2008 v 8.20 hodin při hlídkové činnosti spatřili strážníci MP vozidlo jedoucí z okružní křižovatky u lékárny směrem na ulici Komenského, které řídil S. G. z Benešova, který má uložen zákaz řízení motorových vozidel. Vozidlo odbočilo po přejetí železničního přejezdu doprava směrem k SÚS, kde řidič zastavil a začal před hlídkou utíkat. Na výzvu k zastavení nereagoval, a proto byl za pomoci hmatů a chvatů zadržen a pro podezření ze spáchání trestného činu byl předán hlídce DI PČR k dalšímu opatření.

Dne 23. 10. 2008 v 04.30 hodin bylo na MP oznámeno, že na čerpací stanici Benzina na ulici Svitavská odcizil L. B. z Blanska sluneční brýle a odešel směrem k parku na Sv. Čecha. Hlídka zadržela podezřelého na ulici Rožmitálově. Byl strážníky vyzván, aby je následoval zpět na čerpací stanici, kde následně obsluha potvrdila, že se jedná o téhož muže, který brýle odcizil. Tyto byly nepoškozené vráceny na prodejnu a L. B. byla udělena bloková pokuta.