Živnostenský úřad začne pokutovat nehlášení změn

19. listopadu 2008, zprávy z MěÚ, přečteno: 4167×

Od 1. 7. 2008 vstoupil v účinnost novelizovaný zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Nová právní úprava správních deliktů stanovených v živnostenském zákoně zásadním způsobem mění jednání živnostenského úřadu v případě zjištění porušení lhůt stanovených pro oznamování změn.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zatímco dříve živnostenský úřad pokutu uložit „mohl“, nyní pokutu uložit „musí“. Vyhnout se sankci je tedy možné pouze v případě, pokud je změna ohlášena v zákonem stanovené 15denní lhůtě. K nejčastějším změnám patří změny bydliště a údajů o provozovnách. Jedná-li se například o změnu bydliště, doporučujeme podnikatelům, aby využili své přítomnosti na úřadě a současně s žádostí o nový občanský průkaz oznámili i změnu na živnostenském úřadě.