Dávky státní sociální podpory od 1. 1. 2009

8. ledna 2009, ostatní, přečteno: 5718×

S účinností od 1. 1. 2009 je novelizován zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zákonné úpravy se týkají především dávky rodičovský příspěvek, a to zejména v případě, kdy rodič pečuje o zdravotně postižené dítě.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dosud náležela tato dávka rodičům pečujícím o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené do 7 let věku dítěte, v základní výměře 7600 Kč. V případě, že je tomuto dítěti současně vyplácen příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, je rodičovský příspěvek krácen. Tato právní úprava zůstává zachována.

Nově však má od 1. 1. 2009 rodič pečující o dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě nárok na rodičovský příspěvek také po dovršení 7 roků věku dítěte až do jeho 10 let (od 1. 1. 2010 až do 15 let), a to v nižší výměře 3000 Kč. Podmínkou však v tomto případě je, že tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.

Dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené může nově navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně, dále může bez omezení navštěvovat přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělání.

Úřad práce v Blansku, odbor státní sociální podpory proto vyzývá všechny rodiče, kterých by se mohla nově zavedená právní úprava týkat, aby se informovali na jednotlivých kontaktních místech na možnost podání žádosti o výše uvedenou dávku.

Od 1. ledna 2009 došlo také k prodloužení lhůty pro provedení volby čerpání rodičovského příspěvku do dvou roků věku dítěte – tato volba musí být provedena nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž dítě dovršilo 22 týdnů života.

Úřad práce v Blansku