Nemocnice Blansko dokončila digitalizaci RTG pracovišť

12. ledna 2009, ostatní, přečteno: 7251×

Rok 2008 v Nemocnici Blansko se nesl v duchu velkého projektu digitalizace vybraných pracovišť spolufinancovaného Evropskou unií. Dokončený byl v polovině prosince 2008.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na projekt digitalizace získala Nemocnice Blansko z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 31,67 mil. Kč, přičemž celková hodnota investiční akce činila 45,23 mil. Kč. V rámci projektu byl dodán systém digitální skiagrafie, inovováno pracoviště počítačového tomografu (CT), nakoupen ultrazvukový přístroj pro RTG oddělení i digitální kardiovaskulární ultrazvukový systém s dopplerovským zobrazením barevného toku pro interní oddělení a panoramatický digitální zubní RTG přístroj.

diginemocnice_01
Slavnostní otevření modernizovaných pracovišť.

Pro laiky zjednodušeně řečeno – byly vyměněny nejdůležitější snímací přístroje za nové, moderní, kde se výsledné zobrazení zpracovává digitální cestou. U obnovených přístrojů tak byl odstraněn mokrý provoz zpracování RTG snímků, čímž pro personál nemocnice odpadl kontakt s vývojkami, ustalovači a vyvoláváním RTG snímků, což je z hlediska jejich zdraví i z hlediska interního životního prostředí velmi významné. Mokrý provoz zůstává pouze u mamografu a jednoho RTG přístroje, který si nemocnice ponechává jako záložní.

diginemocnice_02
MUDr. Igor Jíra seznamuje přítomné s novými vlastnostmi CT.

„Nové přístroje kladou také náročnější požadavky na znalosti obsluhujícího personálu. Nejvíce patrné to bylo asi u nového CT, kde bych odhadl, že se personál musel naučit o polovinu víc nových věcí,“ uvedl primář oddělení radiodiagnostiky MUDr. Igor Jíra, který představoval novinářům a delegaci jednotlivá pracoviště a nové přístroje.

diginemocnice_03
Základem nových přístrojů již není klasický film, ale digitální snímací deska.

Součástí projektu bylo i pořízení jedenácti diagnostických a čtyřiceti pracovních stanic pro pracoviště ve všech odděleních nemocnice, kde je možné obrazové informace dále využívat v rámci diagnostiky a léčby pacientů, programového vybavení k archivaci a přenosu obrazových informací (PACS) a síťové infrastruktury dosahující parametrů potřebných ke kvalitnímu a rychlému přenosu informací.

diginemocnice_04
Nové přístroje snímají horizontálně i vertikálně, prakticky kdekoliv v celém prostoru místnosti.

Nový systém sdílení dat umožní zrychlit přenos snímků z RTG pracoviště k lékaři. Pro pacienty to znamená, že jim odpadne čekání na výsledky u rentgenu a hned po snímkování se mohou vrátit ke svému lékaři, který si snímky stáhne sám ze serveru. Personál nemusí se snímky manipulovat a přenášet je, odpadla jakákoliv časová zpoždění, snímky v digitální podobě jsou k dispozici okamžitě včetně možnosti jejich transferu na jiné pracoviště Nemocnice Blansko nebo do nemocnice, kam pacient přechází s léčbou.

diginemocnice_05
Nové diagnostické nástroje umožňují podrobný pohled, přibližování, popis snímku v počítači, ale také přesné měření vzdáleností.

Nemocnice Blansko nyní vlastní nové špičkové rentgenové a ultrazvukové přístroje, které umožňují velkou variabilitu poloh v níž jsou schopné snímat tělo pacienta. Méně tak zatěžují pacienty omezené pohybově. Díky novým a citlivějším přístrojům jsou pacienti také vystaveni mnohem nižší intenzitě záření při současném zlepšování kvality snímků. Další velkou výhodou je nižší dávka kontrastní látky, což je podstatná výhoda pro pacienty, u nichž se snižuje riziko alergií na kontrastní látky.

diginemocnice_06
Pracoviště popisu snímků. Stará versus nová technika.

Vedení Nemocnice Blansko se rozhodlo vypracovat projekt Digitalizace Nemocnice Blansko v první polovině roku 2007 a podalo žádost o získání prostředků EU z programu ROP NUTS II – Jihovýchod. Na projektu se pracovalo více než osm měsíců a byl regionální radě společně s žádostí Benefit 77 předán v závěru měsíce března 2008. Dne 2. 7. 2008 byl projekt Výborem Regionální rady soudržnosti Jihovýchod schválen k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV.