Dobrovolní hasiči okrsku Blansko bilancovali

22. února 2009, ostatní, přečteno: 3811×

14. únoru se na Klepačově sešli velitelé a starostové SDH okrsku Blansko na Výroční valné hromadě, aby zhodnotili svoji činnost za r. 2008.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Starosta okrsku br. Daněk přednesl zprávu o činnosti, ve které vyhodnotil plán práce za r. 2008. Kladně bylo hodnoceno uspořádání I. kola soutěže v požárním sportu konané na Těchově. Vítězná družstva, muži a ženy z Těchova, postoupila do okresního kola, ve kterém se muži z Těchova umístili na 8. místě a družstvo žen obsadilo 5. místo.

Další větší společnou akcí dobrovolných hasičů blanenského okrsku bylo v říjnu uspořádání nočního námětového cvičení ve Spešově. Šlo o simulaci požáru tábořiště. Hlavním cílem cvičení bylo prověřit součinnost zasahujících sborů a velitelů jednotek v neznámém prostředí za snížené viditelnosti. Úkolem byla dálková doprava vody na místo požáru, likvidace požáru a záchrana osob zasahujícími hasiči a zdravotníky za použití dýchacích přístrojů. Akce se zúčastnilo celkem 9 sborů z okrsku Blansko a okrsku Rájec a 76 členů SDH.

V následující diskusi velitelé a starostové jednotlivých SDH podali informaci o činnosti sborů v r. 2008 v oblasti požární ochrany a prevence, v oblasti propagace hasičstva na školách nebo při příležitosti ukázek staré či nové hasičské techniky. Stovky hodin odpracovali hasiči rovněž na údržbách a vylepšení budov hasičských zbrojnic.Také v oblasti kulturně-společenské mají hasiči v obcích nezastupitelné místo. Můžeme je vidět při pořádání hasičského plesu, mikulášské nadílky, ostatků, dětského dne, letních táborů aj.

Dále bylo konstatováno, že se postupně daří nahrazovat starou techniku novou, zlepšovat výstroj a výzbroj hasičů. Je nutné v tomto trendu pokračovat, protože záchrana majetku a zdraví občanů je hlavním posláním hasičů při likvidaci vzniklých událostí. Bohužel v některých sborech se projevuje generační problém, starších ubývá a těžko se daří získat nové mladé hasiče pro tuto dobrovolnou, ale odpovědnou a náročnou práci. V diskusi byla všeobecně kladně hodnocena práce těch, kteří se věnují výcviku mladých hasičů a snaží se tak o výchovu svých nástupců.

Místostarosta br. Musil přednesl návrhu plánu činnosti okrsku na r. 2009 a jménem výkonného výboru OS HČMS poděkoval všem za práci v minulém roce, ať už to bylo při likvidaci požárů, odstraňování následků po přívalových deštích, zprůjezdnění cest od popadaných stromů, jiných technických zásazích nebo pří výchově mladých hasičů.

V loňském roce také dva sbory okrsku slavily významné výročí. SDH Olešná 80. té výročí založení a SDH Spešov 110. výročí založení, které bylo spojeno se svěcením Hasičského praporu. Při těchto výročích obdrželi jednotlivci významná ocenění: stužky Za věrnost, Medaile Za příkladnou práci a Medaile Za zásluhy. Oba sbory obdržely také významné ocenění od SH ČMS. SDH Olešná Medaili Za příkladnou práci a SDH Spešov Medaili Za zásluhy.

Na závěr jednání bylo schváleno usnesení a plán práce okrsku na r. 2009.

Milan Křivánek
tiskový mluvčí okrsku Blansko