Nezpomínejme na stará řemesla

6. března 2009, ostatní, přečteno: 3903×

Kdo z nás by se nechtěl seznámit s příjemnými a zajímavými lidmi, obohatit se jejich životními zkušenostmi a sledovat nové poznatky v jejich oborech. To vše se daří organizátorům vzdělávacích akcí MAS Moravský kras Na venkově pro venkov.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Celý cyklus, který obsahuje 15 témat, je podporován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. Každá akce má konkrétní obsahové určení a směřuje od teoretického poučení k regionálnímu zaměření na podnikání na venkově přímo v tzv. modelových lokalitách.

Velmi zsařilé bylo únorové přiblížení historie, vývoje a současného stavu tradičních řemesel. Pan doc. PhDr. Václav Šplícha, CSc. představil jedinečnou edici „Zlaté ruce“ jako odkaz minulosti a přítomnosti pro budoucnost.

Na semináři o řemeslech přítomné účastníky okouzlila překrásnými figurkami z tvaroslovného pečiva paní Světlana Tioková z Ruprechtova. Otevřeně hovořila o všech současných problémech, které její podnikání přináší. Ing. Václav Párák z Lažánek nás seznámil s ruční výrobou bylinkových mýdel a svíček z včelího vosku, které nám také představil.

hrnciri
Hrnčířská dílna v Kunštátě. Foto: L. Magniová

Velkým zážitkem byla návštěva hrnčířské provozovny Luboše Sedláka v Kunštátě, ukázka technologie výroby a zhlédnutí galerie užité a umělecké keramiky. Nikdo nezůstal na pochybách, že vyrobit kvalitu vyžaduje nejen kus umění, zručnost, ale i úctu k tradicím a lásku k řemeslu. Další prohlídka hrnčířské pece na otop dřevem nebo sýpky – objektu pro budoucí památník hrnčířských domů v Kunštátě, ukazují na nevšední aktivity místních dobrovolníků.

K naprosté dokonalosti celého programu přispěla prohlídka jeskyně Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu. Mgr. Zdena Popelková zaujala přítomné nejen svým zasvěceným výkladem o historii vzniku jeskyní a soch St. Rolínka, ale také svými podnikatelskými plány.

Závěrečné zastavení v zaniklé hrnčířské dílně ve Zbraslavci, malé vesničce u Kunštátu, a iniciativa místních dobrovolných spolků nám připomněly, že mnoho záleží na domluvě lidí a jejich ochotě být nápomocni prospěšnému. Třeba i někdo z nás se porozhlédne kolem sebe, a objeví tak kouzlo zapomenutého a nepoznaného.

L. Magniová, H. Meluzínová