Státní podnik Povodí Moravy začal s úpravou koryta Svitavy

26. března 2009, ostatní, přečteno: 4800×

Státní podnik Povodí Moravy zahájil protipovodňové úpravy koryta řeky Svitavy v délce asi 2,3 km od Salmova jezu po jez Paulinka.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Koryto řeky by mělo být odbahněno a upraveno jeho okolí. Po dokončení má Blansko ochránit proti tzv. 20leté vodě. Tato úroveň byla zvolena především z finančních důvodů, neboť ochrana před 50letou nebo dokonce 100letou vodou by si vyžádala úpravu mostů, komunikací i chodníků a finanční náročnost by se pohybovala řádově výše.

„Úpravy by dle vyjádření investora měly probíhat průběžně až do konce roku 2009, nicméně určitě bude mít zájem termín maximálně zkrátit. Je to i v našem zájmu, protože plánujeme další investiční akce, např. cyklostezky v okolí řeky,“ je o dřívějším konci prací přesvědčený místostarosta Jindřich Král.

Diskutovaný Ježkův most bude v rámci investiční akce sanován a přemístěn nedaleko stávajícího umístění na pozemek ve vlastnictví Města s tím, že bude pronajat občanskému sdružení Kolejová. Most je v tuto chvíli rovněž ve vlastnictví Města, nicméně bude na občanské sdružení bezplatně převeden.

svitava01
Kácení stromů podél řeky za skleníky zahradnictví.

Regulaci koryta řeky doprovází ve větším rozsahu kácení dřevin. Byl proveden podrobný průzkum kvality stromů. Tam, kde to bylo nezbytně nutné, byly stromy odstraněny a nahradí je nová výsadba. Týká se to hlavně stromů v havarijním stavu, které by ohrožovaly bezpečnost chodců.

Povodí Moravy investuje do úprav částku cca 55 mil. Kč. K tomu je potřeba přičíst náklady na výkup a směnu pozemků nutných k provedení všech prací. Některé požadavky vlastníků byly neúměrně vysoké a Město Blansko muselo napomoci při řešení majetkových převodů. Pozemky byly mnohdy vykupovány až za 1.500 Kč/m2, a to především od mimoblanenských právnických osob. Blanenští občané naopak přistupovali k realizaci akce velice vstřícně, uvedl Král.