Synthon dokončil stavbu výrobního závodu na Starém Blansku

23. dubna 2009, ostatní, přečteno: 6585×

Společnost Synthon, s. r. o. jako dceřiná firma předního výrobce generických léčiv, nizozemské společnosti Synthon BV, dokončila v Blansku dva významné investiční projekty, velmi důležité pro další rozvoj svých aktivit.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Společnost byla založena v roce 2000, kdy Synthon BV odkoupil od a. s. PLIVA-Lachema její blanenský závod. Ten prošel v letech 2004–2007 zásadní transformací, na jejímž konci je zcela nová, moderní farmaceutická společnost, plně srovnatelná s předními výrobci lékových substancí v Evropě i ve světě.

Hlavním předmětem činnosti Synthon, s. r. o. je výzkum, vývoj a výroba aktivních lékových substancí, tzn. chemická část výroby léčiv. A právě do těchto oblastí byly zaměřeny uvedené investiční projekty. Byla vybudována jednak zcela nová výrobní jednotka pro výrobu uvedených substancí, vybavená špičkovým technologickým zařízením světové úrovně, kde vynaložené náklady přesáhly 10 mil. Euro.

synthon1

Kromě výše uvedené jednotky bylo postaveno i nové centrum výzkumu a vývoje pro cca 70 zaměstnanců, kam budou jednak přestěhováni pracovníci výzkumného a vývojového oddělení ze zrušené pobočky společnosti v Brně a v rámci blanenského areálu také pracovníci oddělení kontroly kvality. Náklady na vybudování tohoto centra dosáhly téměř 5 mil. Euro.

synthon2

Realizace investičních projektů přinesla i rozšířenou nabídku pracovních míst, mnoho zájemců bude ale zřejmě zklamáno, protože se jedná především o místa pro uchazeče se středoškolským a vysokoškolským vzděláním v oborech organické a analytické chemie, chemické technologie a chemického inženýrství. Tedy velice odborná a specifická místa.