Dopravní soutěž mladých cyklistů 2009

9. července 2009, ostatní, přečteno: 3985×

Každoročně je v České republice vyhlašovaná dopravně výchovná akce Ministerstvem dopravy; Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími orgány a organizacemi – „Dopravní soutěž mladých cyklistů“, která je určena pro žáky 4.–9. ročníků základních škol.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Uvedená soutěž má minimálně čtyři kola a to: základní na ZŠ, oblastní (okresní), krajské a republikové finále.

Oblastní kolo – 32. ročník „Dopravní soutěž mladých cyklistů“ (DSMC) se uskutečnila v úterý dne 12. 5. 2009 v Blansku.

Akce proběhla na dětském dopravním hřišti a v prostorách ZŠ Salmova za účasti 7 základních škol z obcí patřících do působnosti obce s rozšířenou působností Blansko a z toho pět ZŠ se zúčastnily v obou kategoriích.

Zúčastnily se jí čtyřčlenná družstva vítězů základních kol v I. a II. kategorii, jednalo se o žáky čtvrtých až devátých tříd. Celkem se akce zúčastnilo 48 žáků a 7 učitelů – pedagogický doprovod. Uvedený počet žáků tvořili vítězové základních kol zúčastněných ZŠ. Cílem akce bylo ověřit znalosti žáků a jejich dovedností v uplatňování pravidel silničního provozu, technice jízdy a v poskytování první pomoci.

dsmc

Výsledkem by mělo být podněcování a zvyšování zájmu žáků o dopravní výchovu, ověřování znalosti žáků – cyklistů, jejich dovedností v uplatňování pravidel silničního provozu v technice jízdy a první pomoci, přispívat ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách, ke správnému a bezpečnému chování žáků v provozu na pozemních komunikacích a ke snižování dopravní nehodovosti zaviněných školní mládeží.

Organizační příprava i technické zabezpečení bylo zajišťováno aktivem Besip Blansko. Vedle aktivního zapojení členů aktivu se na realizaci dále podíleli pracovníci Městského úřadu Blansko, Českého červeného kříže, Komise Rady Zdravého města Blansko, ÚAMK – ČR za Jihomoravský kraj, Policie ČR, Městské policie.

Zvláštní poděkování náleží ZŠ Salmova poskytující několik let důležité prostory a servis spojený se soutěží, autoškole – AŠ Pernica a Armádě ČR, která poskytla unikátní trenažér simulace převrácení vozidla, který si převážná část účastníků dopravní soutěže vyzkoušela. Další velké díky patří také základním školám, které se pravidelně účastní dopravní soutěže a všem jednotlivcům podílejících se na organizaci a samozřejmě soutěžícím.

Výsledky umístění v okresním kole:

I. kategorie – družstva
1.místo ZŠ Dvorská, Blansko
2.místo ZŠ Salmova, Blansko
3.místo ZŠ T. G. Masaryka, Blansko

I. kategorie – družstva
1.místo ZŠ Dvorská, Blansko
2.místo ZŠ T. G. Masaryka, Blansko
3.místo ZŠ Salmova, Blansko

V jednotlivcích se v I. kategorii – dívek umístila na prvním místě Petra Riznerová ze ZŠ Dvorská, Blansko a v I. kategorii – chlapců se na prvním místě umístil Šimon Hrdlička ze ZŠ Salmova, Blansko.

V jednotlivcích se v II. kategorii – dívek umístila na prvním místě Kristina Vlčková ze ZŠ Dvorská, Blansko a v II. kategorii – chlapců se na prvním místě umístil Ondřej Šenk ze ZŠ Dvorská, Blansko.

Dne 26.–27. května 2009 proběhlo na dětském dopravním hřišti v Oslavanech krajské kolo DSMC Jihomoravského kraje, kde se soutěžilo o putovní pohár hejtmana Jihomoravského kraje a postup do celostátního finále, které proběhlo 16.–18. června 2009 ve Světlé nad Sázavou.

Novinkou letošního krajského kola bylo udělení „divoké karty“ družstvu, které vyhrálo loňskou soutěž krajského kola. Tuto možnost účasti využila ZŠ T.G. Masaryka Blansko, která soutěž v loňském roce vyhrála a v letošním soutěži v II. kategorii (starší) obsadila druhé místo před ZŠ Dvorská Blansko, která vybojovala třetí místo a v I. kategorii (mladší) se umístila na druhém místě.

Celkové pořadí:

I. kategorie
1. ZŠ Oslavany
2. ZŠ Dvorská Blansko
3. ZŠ Labská Brno
4. ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice
5. ZŠ a MŠ Vranovice
6. ZŠ a MŠ Moravský Písek
7. ZŠ Moravský Krumlov
8. ZŠ Vyškov

II. kategorie
1. ZŠ a MŠ Jevišovice
2. ZŠ T. G. Masaryka Blansko
3. ZŠ Dvorská Blansko
4. ZŠ Vedlejší Brno
5. ZŠ a MŠ Loděnice
6. ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice
7. ZŠ a MŠ Moravský Písek
8. ZŠ Vyškov

Celostátní finále:

I. kategorie ZŠ Oslavany – třetí místo
II. kategorie ZŠ a MŠ Jevišovice – páté místo

Úspěšným vítězům ze ZŠ Častolovice budeme držet palce při evropském finále této soutěže, které se uskuteční v září ve finském Turku.

Bc. Michal Knecht
manažer aktivu Besip Blansko