Ořez dřevin kolem elektrického vedení – upozornění

16. října 2009, ostatní, přečteno: 4801×

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podle ustanovení zákona zákona č. 458/2000 Sb. má provozovatel distribuční soustavy právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, a dále odstraňovat a ořezávat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel.

Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin sami, zaměstnanci E.ON Česká republika, s.r.o, , vstoupí následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky.

Ochranná pásma – v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče na obě strany.

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje aní ořezávané větve při pádu. U vedeni nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýleni porostu při větru) od vedení 1 m, u vedeni vysokého napětí (22 kV) 2 m, u vedeni velmi vysokého napětí (110 kV ) 3 m.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a za dozoru osoby jí ustanovené.

Odstranění a ořez dřevin, prosíme, proveďte v termínu do 15. listopadu tohoto roku.

Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Státní energetická inspekce.

Bližší informace na telefonním čísle 840 111 333.