V nemocnici zprovoznili novou gamakameru

19. listopadu 2009, ostatní, přečteno: 4988×

Nemocnice Blansko uzavřela druhou etapu Digitalizace Nemocnice Blansko. V souladu s harmonogramem prací došlo k předání nových přístrojů do užívání v pátek 13. 11. 2009 a projekt byl úspěšně dokončen.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Počátky projektu sahají až k první polovině roku 2007, kdy vedení Nemocnice Blansko rozhodlo o vypracování projektu digitalizace. První část projektu byla ukončena v prosinci v roce 2008 a Nemocnice Blansko na realizaci projektu obdržela z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod dotaci ve výši 31,67 mil. Kč, přičemž celková hodnota investiční akce byla 45,23 mil. Kč.

Součástí první části projektu digitalizace bylo dodání systému digitální skiagrafie, inovace pracoviště počítačového tomografu (CT), nákup panoramatického digitálního zubního RTG přístroje, ultrazvukového přístroje pro RTG oddělení i digitálního kardiovaskulárního ultrazvukového systému s dopplerovským zobrazením barevného toku pro interní oddělení.

Pořízeno bylo i jedenáct diagnostických a čtyřicet pracovních stanic na odděleních nemocnice, kde je možné obrazové informace dále využívat v rámci diagnostiky a léčby pacientů. Zdravotnická pracoviště získala dále programové vybavení k archivaci a přenosu obrazových informací (PACS) a síťové infrastruktury dosahující parametrů potřebných ke kvalitnímu a rychlému přenosu dat.

Druhá část projektu – Digitalizace Nemocnice Blansko II představuje investici ve výši 29,56 mil. Kč, z toho 20,69 mil. Kč obdrží Nemocnice Blansko formou dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. V druhé etapě byl pořízen mamografický RTG přístroj a gamakamera SPECT/CT. Oba přístroje jsou napojeny na systém přenosu a archivace obrazových informací (PACS), který byl realizovaný v první etapě digitalizačních prací.

Digitalizace ukončení
Přestřižení pásky se ujali bývalý ředitel nemocnice Milan Klusák, za jehož působení se digitalizace pracovišť začala realizovat, a současná ředitelka Vladimíra Danihelková.

Úspěšnou realizací projektů došlo k úplnému zavedení digitalizace na všechna pracoviště nemocnice. Byl odstraněn mokrý provoz při zpracování RTG snímků a z toho titulu došlo k významné úspoře provozních nákladů, zejména na filmový materiál a likvidaci používaných chemikálií jako nebezpečného odpadu, urychlení RTG vyšetření a zkvalitnění samotných RTG snímků. Přínos můžeme spatřovat i v možnosti zasílání dat mezi zdravotnickými zařízeními v rámci léčení pacientů, resp. konzultace a stanovení správné diagnózy.

Obměna přístrojů proběhla s minimálním omezením provozu oddělení radiodiagnostiky, nukleární medicíny i ostatních pracovišť nemocnice, kterých se investiční akce týkala. K pacientům i zdravotnickému personálu se tak ve velmi krátké době dostalo další přístrojové vybavení a navazující technologie, které vedle zvýšení kvality a bezpečnosti diagnostiky přinese i snížení radiační zátěže a umožní rozšíření spektra poskytované péče.

gamakamera
Přednosta oddělení nukleární medicíny Stanislav Krejsta představuje novou hybridní gamakameru SPECT/CT. Fota: S. Mrázek

Přednosta oddělení nukleární medicíny Stanislav Krejsta odpověděl také na několik dotazů.

V čem je nový přístroj jedinečný a výhodný pro pacienty?

V tom, že združuje dvě fyzikální metody. První je klasické scintigrafické vyšetření pomocí dvouhlavé scintilační gamakamery, kde po vstříknutí malého množství radiofarmaka zobrazujeme funkční stav orgánů. A k tomu je druhá metoda – klasické CT vyšetření, tedy rentgenové vyšetření pomocí počítačové tomografie, které anatomicky mapuje vyšteřovanou oblast. Symbióza obou těchto metod je náš nový přístroj, tzv. hybridní gamakamera SPECT/CT.

V čem se od bývalého přístroje ten nový liší?

Starý přístroj poskytuje obraz funkční diagnostiky, rozložení radiofarmaka v orgánech, ale neposkytuje takové detailní anatomické informace. Nový přístroj umí poskytnout i detailní anatomické informace.

Co přístroj umožňuje zjistit? Jaká diagnostika se pomocí něj provádí?

Jedná se o celé spektrum nukleárně-medicínských vyšetření od oboru jako je neurologie, chirurgie, kardiologie nebo i pneumologie. Nelze opomenout onkologické pacienty. Pro onkologii je kvalitní diagnostika a hlavně diagnostika metastatického postižení skeletu jednou ze základních vyšetřovacích metod. Protože to je velice důležité pro celou prognózu dalšího postupu u pacienta.

Poskytujete kromě diagnostické medicíny také léčebnou péči?

Nukleární oddělení v Blansku má jedinečné postavení v tom, že poskytuje v rámci Jihomoravského kraje i části přilehlých krajů také terapii pomocí otevřených zářičů. Speciálně se jedná o onkologické onemocnění štítné žlázy, které je doménou nukleární medicíny. Nová technologie SPECT/CT nám velmi pomůže hlavně u postterapeutických aplikací, kde sledujeme po léčbě odezvu v organizmu a těle pacienta. Tato technika nás řadí mezi pracoviště s tzv. molekulárním (funkčním) zobrazováním.