Dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2009

10. února 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3657×

V roce 2009 byl příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení vyplácen do 354 domácností. Ze státního rozpočtu na tyto dávky bylo vydáno přes 4.000.000 Kč (v roce 2008 to bylo cca 3.300.000 Kč).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Největší částka byla vyplacena na příspěvku na živobytí, který zabezpečuje lidem v hmotné nouzi prostředky na základní osobní potřeby a výživu (3.600 tis. Kč). Doplatek na bydlení zaznamenal v roce 2009 snížení oproti roku 2008. Tento stav byl mimo jiné způsoben i tím, že mnoho lidí na tuto dávku nedosáhne. Jednou ze základních podmínek nároku je, že žadatel o tuto dávku je majitelem nebo nájemcem bytu a mnoho lidí žije v jiných formách bydlení (v podnájmech, na ubytovnách apod.).  

V roce 2009 byl zaznamenán nárůst klientů, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny městského úřadu (v loňském roce prošlo oddělením hmotné nouze 52 takovýchto žadatelů o dávku). Do nového roku 2010 přešlo 173 neuzavřených případů a během měsíce ledna zaznamenalo oddělení hmotné nouze další nárůst nových žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi.