Likvidace odpadních vod

20. února 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4252×

Jednou z mnoha povinností vlastníků nemovitostí je i likvidace odpadních vod vznikajících jejich užíváním. Nejvhodnějším a nejméně pracným způsobem je napojení nemovitosti pomocí přípojky na veřejnou kanalizaci, která znečištěné vody odvádí na obecní čistírnu odpadních vod (ČOV) k jejich vyčištění a následnému vypuštění do recipientu v souladu se zákonem o vodách.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stavby veřejné kanalizace a čistíren odpadních vod povoluje příslušný vodoprávní úřad, kterým je pro správní obvod pověřeného obecního úřadu Blansko odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko.

Z jeho přehledu výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství vyplývá, že v období posledních pěti let se každoročně povoluje nejméně jedna stavba ČOV a kanalizace:

2005 pro k. ú. Karolín
2006 pro k. ú. Sloup v Moravském krasu a k. ú. Šošůvka
2007 pro k. ú. Housko a k. ú. Molenburk
2008 pro k .ú. Žďár
2009 pro k. ú. Milonice a k. ú. Holešín

V místech, kde se odpadní vody dosud nedají vypouštět na obecní ČOV, si investoři staveb nových rodinných domů nejčastěji pořizují domovní ČOV. Z níže připojené tabulky, která uvádí počty zkolaudovaných domovních ČOV v letech 2001 až 2009 na území obce s rozšířenou působností Blansko, vyplývá, že o uvedený způsob likvidace odpadních vod se zajímá stále více stavebníků.

 

Rok

Počet domovních ČOV

2001

10

2002

16

2003

15

2004

25

2005

26

2006

30

2007

26

2008

47

2009

53