Město začíná odprodávat byty

9. února 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4545×

První čtyři záměry na prodej uvolněných bytů v městských domech určených k prodeji jsou zveřejněny na úřední desce. Prodává se systémem nejvyšší nabídce. Další uvolněné byty budou průběžně následovat. Záměry budou opět zveřejněny standardními, výše uvedenými způsoby.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko zveřejňuje záměry odprodat:

1) byt č. 11 v bytovém domě Údolní 19, Blansko

(dle připraveného Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1164/11) o velikosti 1+1 o celkové výměře 31,20 m2: kuchyň – 8,25 m2, pokoj – 14,60 m2, předsíň – 3,10 m2, koupelna s WC – 2,45 m2, sklep – 2,80 m2 (na pozemku parc.č.st. 1320 – zast. plocha v k.ú. Blansko)

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „Údolní 19 – byt č. 11 – NEOTVÍRAT“ do 1. 3. 2010 do 16.00 hodin.

2) byt č. 12 v bytovém domě Údolní 19, Blansko

(dle připraveného Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1164/12) o velikosti 1+1 o celkové výměře 31,60 m2: kuchyň – 8,70 m2, pokoj – 14,60 m2, předsíň – 3,00 m2, koupelna s WC – 2,50 m2, sklep – 2,80 m2 (na pozemku parc.č.st. 1320 – zast. plocha v k.ú. Blansko)

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „Údolní 19, byt č. 12 – NEOTVÍRAT“ do 1. 3. 2010 do 16.00 hodin.

3) byt č. 14 v bytovém domě Údolní 19, Blansko

(dle připraveného Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1164/14) o velikosti 1+1 o celkové výměře 31,30 m2: kuchyň – 8,60 m2, pokoj – 14,30 m2, předsíň – 3,00 m2, koupelna s WC – 2,50 m2, sklep – 2,90 m2 (na pozemku parc.č.st. 1320 – zast. plocha v k.ú. Blansko)

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „Údolní 19, byt č. 14 – NEOTVÍRAT“ do 1. 3. 2010 do 16.00 hodin.

4) byt č. 24 v bytovém domě Údolní 19, Blansko

(dle připraveného Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1164/24) o velikosti 1+1 o celkové výměře 31,70 m2: kuchyň – 8,80 m2, pokoj – 14,55 m2, předsíň – 2,95 m2, koupelna s WC – 2,50 m2, sklep – 2,90 m2 (na pozemku parc.č.st. 1320 – zast. plocha v k.ú. Blansko)

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „Údolní 19, byt č. 24 – NEOTVÍRAT“ do 1. 3. 2010 do 16.00 hodin.

Prohlídka bytů se uskuteční v termínech:

 • v pondělí dne 15.2.2010 v 10.30 hod a 15.30 hod
 • v pondělí dne 22.2.2010 v 10.30 hod a 15.30 hod.
 • Sraz zájemců před domem Údolní 19, Blansko.

Zájemci o výběrová řízení na koupi bytů musí splňovat následující podmínku:

 • výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze občané ČR s trvalým i skutečným pobytem na území města Blanska, starší 18 let

Žádosti o koupi bytu musí obsahovat:

 • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození
 • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 500.000 Kč
 • způsob úhrady kupní ceny
 • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže:

 • zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením
 • nesplňuje výše uvedené podmínky
 • žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení.

Bližší informace k odprodeji podají M. Kučerová (516 775 151) a Ing. Peterková (516 775 132).