Změna v zákoně o cenách ve prospěch spotřebitelů

21. února 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3226×

Dne 18.11.2009 nabyl účinnost zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl mimo jiné doplněn o § 13a, který upravuje postup jak informovat o cenách zájezdů klienty jednotlivých cestovních kanceláří.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Při nabídce a prodeji zájezdů musí prodávající spotřebiteli poskytnout informaci o konečné ceně zájezdu, která má být zaplacena. Je-li informace o ceně zájezdu tvořena z více složek, uvede prodávající také aktuální cenu i všech oddělených složek. Nelze-li cenu některé složky zájezdu uvést, musí v nabídce zájezdu informovat o čase a místě zpřístupnění této ceny pro spotřebitele jiným vhodným způsobem. 

Nová úprava má za cíl odstranit oddělené uvádění částek, které musí být spotřebiteli povinně uhrazeny, jako jsou palivové, bezpečnostní a  letištní poplatky, což bylo pro mnoho klientů cestovních kanceláří nepřehledné a matoucí.

Pokud se jedná o příplatky za služby, které nejsou složkou zájezdu (např. fakultativní zájezdy, rozsah stravování, nadstandardní ubytování, dopravní služby, které nemusí být využity, zajištění víz  apod.) a klient si je může zajistit a uhradit jiným způsobem nebo je nevyžaduje či nepotřebuje, pak nebude zahrnuta v konečné ceně zájezdu a  klient bude cestovní kanceláří o nich informován v oddělených složkách.