Střípky ze zastupitelstva

18. března 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3008×

Starostka města Blanska Jaroslava Králová shrnuje usnesení z posledního zasedání zastupitelstva.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

 • Zastupitelstvo města schválilo Prohlášení vlastníka týkající se vymezení bytových a nebytových jednotek u domů 9. května 3, 14, 16, 18, 20, 26, Údolní 13, 15, 17, Bezručova 5, Chelčického 32, 48, 56 a Komenského 4. Dále souhlasilo s  převodem bytových jednotek jednotlivým stávajícím nájemcům, kteří projevili zájem byty odkoupit.
 • Zastupitelstvo města souhlasilo s prodejem nemovitosti, a to domu na ul. Vodní 3.
 • Zastupitelstvo města souhlasilo s prodejem 3 volných bytů.
 • Zastupitelstvo města schválilo Zadání územního plánu Blansko. Nový územní plán města musí být pořízen v souvislosti s novým stavebním zákonem účinným od 01.01.2007. Nový územní plán bude pořízen podle nových zásad, musí jednoznačně odpovídat skutečným požadavkům a pravidelně (po 4 letech) se bude prověřovat uplatnění v něm navržených řešení.
 • Zastupitelstvo města schválilo II. komunitní plán sociálních služeb Města Blansko pro období 2010–2011. Zájemci si mohou tento dokument pročíst na webových stránkách města.
 • Zastupitelstvo města schválilo rozpočet Města Blansko na rok 2010. Rozpočet města byl dle pokynu Ministerstva financí postaven na příjmy roku 2006, což znamená, že oproti roku 2009, kdy se v průběhu roku snížily příjmy cca o 23 mil. Kč, v letošním roce je příjmová část rozpočtu nižší o dalších cca 15 mil. Kč. Vedle běžných výdajů se musely ponížit také výdaje na investiční akce.
 • Bylo obtížné seřadit jednotlivé akce dle priorit a nezbytnosti. Byla schválena např: oprava střechy na kuželně, úprava chodníku za Kauflandem, rekonstrukce komunikace v Pasekách na Klepačově, osvětlení přechodů pro chodce na Poříčí, parkoviště pod nemocnicí, cyklostezky, rekonstrukce obřadní síně na hřbitově, rekonstrukce parků zámeckého a u Zborováka, vybudování 2 bytových jednotek v DSP Pod Javory (pension), instalace další kamery v rámci bezpečnostního kamerového systému ve městě, další etapa regenerace sídliště Písečná.
 • Největší investiční akcí v roce 2010 bude zahájení vybudování kompostárny, na kterou město požádalo o dotaci z fondů EU.
 • I v době ekonomické krize chceme podpořit zábavu a kulturní vyžití obyvatel, proto i v roce 2010 se uskuteční řada kulturních akcí, např. historický jarmark, nedělní promenádní koncerty apod.
 • Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí účelové půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení dvěma žadatelům.
 • Zastupitelstvo města schválilo projekty prevence kriminality (Dobrodružství – zaměřené na mládež, rozšíření městského kamerového systému a vybavení speciální výslechové místnosti v budově PČR pro případy, kdy je třeba vyslechnout děti).
 • Zastupitelstvo města odsouhlasilo vystoupení Města Blansko z Energetického sdružení obcí jižní Moravy a Sdružení obcí a měst jižní Moravy.
 • Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místních poplatcích. Co je podstatou změny? Ve staré vyhlášce platilo osvobození z  poplatku za odpad pro poplatníky, kteří mají úředně stanoven trvalý pobyt na adrese Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3. Dle nové obecně závazné vyhlášky i tito občané mají povinnost platit poplatek za odpad.