Zkoušky sirén budou častěji

1. března 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3208×

Město Blansko provede v letošním roce celkem čtyři zkoušky elektronických sirén na území města, a to v termínech 5. března, 4. června, 3. září a 3. prosince 2010.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se o následující elektronické sirény :

  • bytový dům Blansko, Bezručova 5
  • bytový dům Blansko, A. Dvořáka 4a
  • dům s pečovatelskou službou Blansko, Pod javory 32
  • budova Hasičského záchranného sboru JmK, územní odbor Blansko, Poříčí 22

Zkoušky prověří průnik zvukového signálu nebo mluveného slova při spuštění sirén z ovládacího místa ve městě tak, aby při vzniku mimořádné události na území města Blanska bylo možné tohoto varovného prvku plně využít.

Prověrky budou provedeny nad rámec celostátních zkoušek sirén organizovaných Hasičským záchranným sborem ČR vždy v první středu v měsíci, protože během nich dochází ke spouštění sirén z centrálního ovládacího místa ležícího mimo Blansko a funkčnost jejich napojení na blanenské ovládací místo tak nelze ověřit.