Jak na elektronické podání živnostenskému úřadu

21. dubna 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3776×

Od 1. 10. 2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání (EPO) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Elektronické podání lze vytvořit pomocí aplikace JRF, která je podnikatelské veřejnosti k dispozici zdarma ke stažení na stránce www.rzp.cz. Po stažení a úspěšném nainstalování aplikace JRF na svém počítači může podávající vytvořit EPO a odeslat jej podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku (EP ŽR). Tuto aplikaci mají také nainstalovány všechny živnostenské úřady v ČR. Podnikatelé tak mohou vytvářet EPO za účasti pracovníků živnostenského úřadu (ŽÚ), tedy prostřednictvím ŽÚ.

V souvislosti s aktivací a zprovozněním datových schránek u všech orgánů veřejné moci od 01.11. 2009, bylo rozšířeno použití Aplikace JRF, a to o možnost podání JRF na úřad prostřednictvím datové schránky podnikatele. Podání z aplikace JRF nyní lze živnostenskému úřadu (ŽÚ) odeslat dvěma, resp. třemi způsoby.

  1. Odeslání vyplněného podání na EP ŽR vyžaduje uznávaný elektronický podpis (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., zákona o elektronickém podpisu). Pokud je EPO zasíláno na EP ŽR prostřednictvím pracovníků ŽÚ, není elektronický podpis třeba.

  2. Odeslání vyplněného podání do datové schránky úřadu vyžaduje, aby podávající měl svoji aktivovanou datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Příslušný ŽÚ, který je podnikatelem označen pro zpracování tohoto EPO, odpovídajícím způsobem podání zpracuje v IS Registru živnostenského podnikání a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. U podání odeslaného na Elektronickou podatelnu lze kdykoliv, podle čísla podání, zjistit jeho stav. Stav podání může nabývat hodnot: nenalezeno, doručováno na ŽÚ, doručeno na ŽÚ, přijato na ŽÚ, vyřízeno.

Na živnostenské úřady v České republice bylo v roce 2009 zasláno přibližně 450 EPO s elektronickým podpisem, pořízených aplikací JRF, z toho 5 EPO bylo zasláno k vyřízení na Obecní živnostenský úřad Blansko. Je zřejmé, že tento způsob podání není ze strany podnikatelů dosud plně využíván. Nejvíce využívaným způsobem podání je EPO prostřednictvím pracovníků ŽÚ, které převažuje ve více jak 90% případů. Zbylá procenta prozatím zůstávají v papírové podobě podání.